Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
21/MC/PN/18 Kompleksowa usługa zapewnienia zasobów ludzkich z branży doradztwa w zakresie zarządzania zmianą w projekcie Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych  
Przedmiot zamówienia
Zarządzanie zmianą w projekcie Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
30.000,00 PLN  
Ogłaszający
Minister Cyfryzacji  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Królewska  
Numer budynku
27  
Data publikacji od
2018-11-20  
Data publikacji do
2019-12-31  
Termin składania ofert
2019-01-14 11:00  
Numer zgłoszenia
21/MC/PN/18  

Kompleksowa usługa zapewnienia zasobów ludzkich z branży doradztwa w zakresie zarządzania zmianą w projekcie Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych

 

Zamawiający przesuwa termin składania ofert oraz termin na wniesienie wadium na dzień 14.01.2019 r. na godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.01.2019 r. o godz. 11:30.

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 115,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ.pdf 1,08 MB (pdf) szczegóły pobierz
  zał. nr 3 do SIWZ ...nia umowy.pdf 1001,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zał. nr 2 do SIWZ - JEDZ.xml 123,2 KB (xml) szczegóły pobierz
  zał. w wersji edytowalnej.doc 402 KB (doc) szczegóły pobierz
  odpowiedzi na pytan...ści SIWZ.pdf 798,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ogłoszenie o zmian...łoszenia.pdf 73,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularz ofertowy ...ZMIENIONY.doc 377 KB (doc) szczegóły pobierz
  odpowiedzi na pytania II.pdf 743,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zmiana treści SIWZ....2018.DOC.pdf 707,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ogłoszenie o zmian...szenia II.pdf 72,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularz ofertowy ...ENIONY II.doc 378 KB (doc) szczegóły pobierz
  zmiana treści SIWZ....2018.DOC.pdf 708,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ogłoszenie o zmian...zenia III.pdf 72,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZAWIADOMIENIE O UNI...ĘPOWANIA.pdf 592,67 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się