Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
26/MC/PN/18 Usługa polegająca na kompleksowym utrzymaniu czystości wraz z dostawą artykułów toaletowych i środków czystości w budynku zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Królewskiej 27 w okresie od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 r.  
Przedmiot zamówienia
usługa sprzątania  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
13.000,00 PLN  
Ogłaszający
Minister Cyfryzacji  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Królewska  
Numer budynku
27  
Data publikacji od
2018-11-22  
Data publikacji do
2019-06-02  
Termin składania ofert
2018-11-30 12:00  
Numer zgłoszenia
26/MC/PN/18  

Ogloszenie o zamówieniu 

Załączniki

  Scan Ogłoszenia BZP.pdf 436,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ OSTATECZNY PUBLIKACJA.pdf 1,08 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 i ...ytowalna.docx 296,71 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 5,6,...ytowalna.docx 21,91 KB (doc) szczegóły pobierz
  odpowiedzi 28-11-18...stateczne.pdf 384,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie zmiana ...1.18 BZP.pdf 17,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi II i Zmi...-18 V1+as.doc 605 KB (doc) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi III BMM.pdf 425,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarcia ofert.pdf 458,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie o wyb...rona + AS.pdf 428,78 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się