Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
27/MC/US/18 Kompleksowa organizacja 3 konferencji pt. „Spotkania regionalne w sprawie nowelizacji Megaustawy” w ramach projektu „Redukcja kosztów budowy sieci szerokopasmowych – etap II”  
Przedmiot zamówienia
Kompleksowa organizacja 3 konferencji  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
usługi społeczne  
Wadium
5.000,00 PLN  
Ogłaszający
Minister Cyfryzacji  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Królewska  
Numer budynku
27  
Data publikacji od
2018-11-23  
Data publikacji do
2019-12-31  
Termin składania ofert
2018-12-07 12:00  
Numer zgłoszenia
27/MC/US/18  
Cpv
55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji
79951000-5 Usługi w zakresie organizowania seminariów
 

Kompleksowa organizacja 3 konferencji

Zamawiający przesuwa termin składania ofert oraz termin na wniesienie wadium na dzień 07.12.2018 r. na godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.12.2018 r. o godz. 12:30.

Załączniki

  Ogłoszenie na usł...nferencji.pdf 1,12 MB (pdf) szczegóły pobierz
  zał. edytowalne.docx 405,07 KB (doc) szczegóły pobierz
  Modyfikacja Ogłosz...nia ofert.pdf 671,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  odpowiedź na pytan...łoszenia.pdf 690,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularz ofertowy ...zmianach.docx 401,13 KB (doc) szczegóły pobierz
  odpowiedzi na pytan...iana daty.pdf 693,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  odpowiedzi na pytania III.pdf 661,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja_z_otwarc..._MC_US_18.pdf 605,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja dot. gru...itałowej.doc 73 KB (doc) szczegóły pobierz
  unieważnienie post...ferencje .pdf 585,64 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się