Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
30/MC/PN/18 Przeprowadzenie specjalistycznych testów bezpieczeństwa (audyt) Platformy e-Zamówienia.  
Przedmiot zamówienia
Przeprowadzenie specjalistycznych testów bezpieczeństwa (audyt) Platformy e-Zamówienia.  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
9.200,00 PLN  
Ogłaszający
Minister Cyfryzacji  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Królewska  
Numer budynku
27  
Data publikacji od
2018-11-29  
Data publikacji do
2019-12-31  
Termin składania ofert
2018-12-10 11:00  
Numer zgłoszenia
30/MC/PN/2018  

Przeprowadzenie specjalistycznych testów bezpieczeństwa (audyt)  Platformy e-Zamówienia.

Załączniki

  SIWZ 1,09 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie 221,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załacznik nr 3 do SIWZ IPU.pdf 733,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załacznik nr 4 do SIWZ OPZ.pdf 905,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załacznik nr 2 do ... odbioru.pdf 408,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załacznik nr 6 do ...AŻNIENIE.pdf 437,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załączniki edytow...5 i 6 do SIWZ 166,56 KB (doc) szczegóły pobierz
  Pytanie 1 do SIWZ 648,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pytania 2 do SIWZ 642,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja z otwarcia ofert 631,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz...ejszej oferty 639,54 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się