Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
35/MC/PN/18 Zawarcie umowy ramowej na świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT  
Przedmiot zamówienia
Zawarcie umowy ramowej na świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
500.000,00 PLN  
Ogłaszający
Minister Cyfryzacji  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Królewska  
Numer budynku
27  
Data publikacji od
2018-12-27  
Data publikacji do
2021-01-01  
Termin składania ofert
2019-02-12 11:00  
Numer zgłoszenia
35/MC/PN/18  
Cpv
72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
79600000-0 Usługi rekrutacyjne
79610000-3 Zapewnianie usług personelu
 

Zawarcie umowy ramowej na świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT.

Zamawiający przesuwa termin składania ofert oraz termin na wniesienie wadium na dzień 12.02.2019 r. na godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.02.2019 r. o godz. 11:30.

Załączniki

  ogłoszenie o zamow...blikowane.pdf 1,54 MB (pdf) szczegóły pobierz
  zał. nr 3 do SIWZ ...zasoby IT.pdf 836,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zał. 4 do SIWZ - SOPZ.pdf 699,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  JEDZ_35_MC_PN_18.xml 4,14 KB (xml) szczegóły pobierz
  SIWZ - zasoby IT 2018.pdf 1,12 MB (pdf) szczegóły pobierz
  zmiana treści SIWZ...4.01.2019.pdf 605,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularz ofertowy ...ZMIENIONY.doc 427,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  ogłoszenie o zmian...łoszenia.pdf 71,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  odpowiedzi na pytan...iana SIWZ.pdf 766,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ogłoszenie o zmian...szenia II.pdf 71,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  odpowiedzi na pytania II.pdf 719,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zmiana treści SIWZ...5.01.2019.pdf 600,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ogłoszenie o zmian...zenia III.pdf 72,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja_z_otwarc..._MC_PN_18.pdf 658,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Oświadczenie_o_prz...MC_PN_18.docx 16,52 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz...ej oferty.pdf 569,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3BAiPS2019 informac...a 2019 r..pdf 346,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja o wyborz...6.11.2019.pdf 354,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja o wyborz....2019 (1).pdf 351,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie o wyb...y Britnet.pdf 116,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja o wyborz...1.12.2019.pdf 352,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja o wyborz...3.01.2020.pdf 350,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja o wyborz...0.02.2020.pdf 78,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja o wyborz...0.02.2020.pdf 78,61 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się