Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
32/MC/PN/18 Kompleksowe świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z dzierżawą sprzętu przez okres 21 miesięcy  
Przedmiot zamówienia
Kompleksowe świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z dzierżawą sprzętu przez okres 21 miesięcy  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
10.000,00 PLN  
Ogłaszający
Ministerstwo Cyfryzacji  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Królewska  
Numer budynku
27  
Data publikacji od
2019-01-17  
Data publikacji do
2019-12-31  
Termin składania ofert
2019-02-06 08:30  
Numer zgłoszenia
32/MC/PN/18  
Cpv
64200000-8 Usługi telekomunikacyjne
 

Kompleksowe świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z dzierżawą sprzętu przez okres 19 miesięcy

 

Zamawiający zmienia termin składania ofert oraz termin na wniesienie wadium na dzień 06.02.2019 r. na godz. 08:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.02.2019 r. o godz. 09:00.

 

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 217,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ - VoIP .pdf 1,04 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. nr 4 do SIWZ ...mówienia.pdf 605,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. nr 3 do SIWZ ...nia umowy.pdf 767,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...łoszenia.pdf 98,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  odpowiedzi na pytan...ana SIWZ .pdf 725,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  odpowiedzi na pytan...iana SIWZ.pdf 780,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  OGŁOSZENIE O ZMIAN...SZENIA II.pdf 100,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ - VoIP 19 miesięcy.pdf 1,04 MB (pdf) szczegóły pobierz
  OPZ - VoIP 2019 - 1...miesięcy.pdf 597,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Umowa - VoIP 2019 -...miesięcy.pdf 768,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarcia ofert.pdf 564,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Oświadczenie_o_prz...MC_PN_18.docx 16,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz...ej oferty.pdf 607,31 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się