Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
34/MC/PN/18 Usługa wsparcia technicznego dla projektu Kronik@  
Przedmiot zamówienia
Usługa wsparcia technicznego dla projektu Kronik@  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
61.000,00 PLN  
Ogłaszający
Minister Cyfryzacji  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Królewska  
Numer budynku
27  
Data publikacji od
2019-02-13  
Data publikacji do
2021-01-03  
Termin składania ofert
2019-03-28 11:00  
Numer zgłoszenia
34/MC/PN/18  
Cpv
72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72220000-3 Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne
72320000-4 Usługi bazy danych
72413000-8 Usługi w zakresie projektowania stron WWW
79420000-4 Usługi związane z zarządzaniem
79421000-1 Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robot budowlanych
79610000-3 Zapewnianie usług personelu
 

Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług doradczych i wsparcia technicznego w zakresie działań Zamawiającego związanych z realizacją projektu "KRONIK@ - Krajowe Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury" (dalej: projekt). Wsparcie techniczne projektu (dalej także: WT) będzie polegało na sprawozdawczości, świadczeniu usług doradczych, bieżącym zarządzaniu i koordynacji Projektu zapewnianiającej Zamawiającemu prawidłową i terminową jego realizację.

Załączniki

  Ogłoszenie 112,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Specyfikacja Istotn...w Zamówienia 1,27 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zalacznik nr 3 do SIWZ IPU.pdf 1,49 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zalacznik nr 4 do SIWZ SOPZ.pdf 665,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załączniki edytow... do SIWZ.docx 95,4 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zalacznik nr 1 do S...atycznego.pdf 672,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zalacznik nr 2 do S...ansowanie.pdf 215,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zalacznik nr 3 do S...i KRONIK@.pdf 5,24 MB (pdf) szczegóły pobierz
  JEDZ_34_MC_PN_18.xml 4,18 KB (xml) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie - Dodat...hnicznego.pdf 69,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o spros...4-NF14-PL.pdf 71,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1 Pismo_odp_na_pyta..._MC_PN_18.pdf 648,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmieniony Załączn...1 do SIWZ.pdf 774,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmieniony Załączn... do SIWZ.docx 77,8 KB (doc) szczegóły pobierz
  2 Pismo_odp_na_pyta..._MC_PN_18.pdf 506,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja_z_otwarc..._MC_PN_18.pdf 618,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz...MC_18_BIP.pdf 715,52 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się