Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Dostawa odnowienia 500 licencji Office 365 Enterprise E1 User CSS oraz 70 licencji Office 365 Enterprise E3 User CSS dla stanowisk komputerowych.  
Przedmiot zamówienia
Dostawa odnowienia 500 licencji Office 365 Enterprise E1 User CSS oraz 70 licencji Office 365 Enterprise E3 User CSS dla stanowi  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
6.000,00 PLN  
Ogłaszający
Ministerstwo Cyfryzacji  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Królewska  
Numer budynku
27  
Data publikacji od
2019-02-27  
Data publikacji do
2019-12-31  
Termin składania ofert
2019-03-11 12:00  
Numer zgłoszenia
5/MC/PN/19  

Dostawa odnowienia 500 licencji Office 365 Enterprise E1 User CSS oraz 70 licencji Office 365 Enterprise E3 User CSS dla stanowisk komputerowych. 

Załączniki

  SIWZ.pdf 965,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  BZP Ogloszenie_o_za..._MC_PN_19.pdf 331,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 do...O edycja.docx 23,9 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2 do...5a ust.1.docx 15,21 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zmiana treści SIWZ.pdf 229,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odpowiedż na pytania 1.pdf 454,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana Ogłoszenia.pdf 22,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odpowiedż na pytania 2.pdf 236,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odpowiedż na pytania 3.pdf 232,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja_z_otwarc..._MC_PN_19.pdf 419,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Oświadczenia_o_prz...MC_PN_19.docx 17,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz..._PN_19 st.pdf 322,51 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się