Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
2//MC/PN/19 Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku Ministerstwa Cyfryzacji przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie  
Przedmiot zamówienia
Robota budowlana  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
10.000,00 PLN  
Ogłaszający
Ministerstwo Cyfryzacji  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Królewska  
Numer budynku
27  
Data publikacji od
2019-03-11  
Data publikacji do
2019-12-31  
Termin składania ofert
2019-04-01 11:00  
Numer zgłoszenia
2/MC/PN/19  
Cpv
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
 

1. Przedmiotem zamówienia jestWykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku Ministerstwa Cyfryzacji przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie, zgodnie z Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, na który składają się następujące dokumenty:

1) Dokumentacja stanowiąca Załącznik nr 4 SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektu dostosowania w zakresie warunków ppoż. budynku Ministerstwa Cyfryzacji przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie

2) Dokumentacja stanowiąca załącznik nr 5 do SIWZ - Projekt Dostosowania w Zakresie Warunków ppoż. budynku Ministerstwa Cyfryzacji przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie

Załączniki

  Ogloszenie_o_zamowi..._MC_PN_19.pdf 214,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ_2_MC_PN_19.pdf 1,21 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zalacznik 4 do SIWZ.... i ewak..pdf 607,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zalacznik 5 do SIWZ...ośw.AWEW.pdf 2,48 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Formolarze.docx 124,97 KB (doc) szczegóły pobierz
  1 Pismo_odp_na_pyta..._MC_PN_19.pdf 512,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...oszenia 1.pdf 111,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja_z_otwarc..._MC_PN_19.pdf 658,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Grupa Kapitałowa e...łącznik.doc 71 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz..._MC_PN_19.pdf 498,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2_MC_PN_19 Ogłosze...mówienia.pdf 150,81 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się