Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
4/MC/PN/19 Przeprowadzenie analizy efektów interwencji publicznych podjętych dotychczas na podstawie programu pomocowego dla I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (dalej jako „I oś PO PC”), oraz zmian w kondycji rynku telekomunikacyjnego w Polsce, jakie zaszły w trakcie wdrażania tego programu (zwanej dalej „Analizą”), a także późniejsze świadczenie wsparcia eksperckiego dotyczącego Analizy  
Przedmiot zamówienia
usługa  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
10.000,00 PLN  
Ogłaszający
Minister Cyfryzacji  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Królewska  
Numer budynku
27  
Data publikacji od
2019-03-20  
Data publikacji do
2019-12-31  
Termin składania ofert
2019-04-02 11:00  
Numer zgłoszenia
4/MC/PN/19  
Cpv
79000000-4 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
79300000-7 Badania rynkowe i ekonomiczne', 'ankietowanie i statystyka
 

Przedmiotemzamówienia jestPrzeprowadzenie analizy efektów interwencji publicznych podjętych dotychczas na podstawie programu pomocowego dla I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (dalej jako „I oś PO PC”), oraz zmian w kondycji rynku telekomunikacyjnego w Polsce, jakie zaszły w trakcie wdrażania tego programu (zwanej dalej „Analizą”), a także późniejsze świadczenie wsparcia eksperckiego dotyczącego Analizy,zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ oraz na warunkach określonych w Istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ.

Załączniki

  Ogłoszenie.pdf 214,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ_04_MC_PN_2019.pdf 1,3 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 1 do SOPZ (1).xlsx 130,11 KB (xls) szczegóły pobierz
  Formularze.doc 2,31 MB (doc) szczegóły pobierz
  1 Pismo_odp_na_pyta..._MC_PN_19.pdf 477,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...łoszenia.pdf 111,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2 Pismo_odp_na_pyta..._MC_PN_19.pdf 543,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zasady tworzenia pl...rdem WCAG.PDF 1015,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja_z_otwarc..._MC_PN_19.pdf 589,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz..._PN_19 st.pdf 354,52 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się