Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
12/MC/US/19 Przeprowadzenie i obsługa 10 jednodniowych szkoleń z zakresu otwierania i wykorzystywania danych publicznych dla pracowników administracji rządowej.  
Przedmiot zamówienia
Przeprowadzenie i obsługa 10 jednodniowych szkoleń  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
usługi społeczne  
Wadium
1.500,00 PLN  
Ogłaszający
Minister Cyfryzacji  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Królewska  
Numer budynku
27  
Data publikacji od
2019-06-28  
Data publikacji do
2020-01-01  
Termin składania ofert
2019-07-17 12:00  
Numer zgłoszenia
12/MC/US/19  
Cpv
55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
 

Przeprowadzenie i obsługa 10 jednodniowych szkoleń z zakresu otwierania i wykorzystywania danych publicznych dla pracowników administracji rządowej.

 

Załączniki

  OGŁOSZENIE - szkolenia.pdf 941,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3 do...nia umowy.pdf 819,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Umowa powierzenia p...osobowych.pdf 696,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zał. edytowalne.DOCX 199,31 KB (doc) szczegóły pobierz
  Pytania i odpowiedzi 1.pdf 559,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja_z_otwarc..._MC_US_19.pdf 551,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz...ej oferty.pdf 375,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja o udziel...mówienia.pdf 374,76 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się