Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
26/MC/PN/19 Remont 11 pomieszczeń sanitarnych w budynku przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie  
Przedmiot zamówienia
Remont 11 pomieszczeń sanitarnych w budynku przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
15.000,00 PLN  
Ogłaszający
Ministerstwo Cyfryzacji  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Królewska  
Numer budynku
27  
Data publikacji od
2019-10-29  
Data publikacji do
2021-01-13  
Termin składania ofert
2019-11-26 12:00  
Numer zgłoszenia
26/MC/PN/19  
Cpv
45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
 

Remont 11 pomieszczeń sanitarnych w budynku przy  ul. Królewskiej 27 w Warszawie

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 196,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ OSTATECZNY publikacja.pdf 830,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3 do...IWZ UMOWA.pdf 692,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Publikacja Zał 4 a...c) d) OPZ.pdf 7,53 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi na pytania 1.pdf 354,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 FO...Z OFERTY.docx 27,98 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2 do SIWZ.docx 16,17 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 5 do SIWZ.docx 14,63 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 6 do SIWZ.docx 13,53 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 7 do SIWZ.docx 15,73 KB (doc) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi na pytania 2.pdf 318,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana terminu skł...nia ofert.pdf 231,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana ogłoszenia BZP.pdf 108,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi na pytania 3.pdf 260,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt architektur...w kolorze.pdf 14,49 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt elektryczny...w kolorze.pdf 2,35 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt sanitarny -...w kolorze.pdf 1,88 MB (pdf) szczegóły pobierz
  STWiORB.PDF 1,79 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uzupełnienie dokum...WINIĘCIA.PDF 1,19 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uzupełnienie dokum...339 SUFIT.PDF 440,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uzupełnienie dokum..._POSADZKI.PDF 420,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z sesji ...cia ofert.pdf 622,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz...ferty (S).pdf 261,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o udzie...mówienia.pdf 108,43 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się