Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
4/MC/PN/20 Dostawa licencji oprogramowania analitycznego wraz ze wsparciem technicznym na potrzeby realizacji projektu „Zintegrowana Platforma Analityczna”  
Przedmiot zamówienia
dostawa licencji oprogramowania analitycznego wraz ze wsparciem technicznym na potrzeby realizacji projektu ZPA  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Królewska  
Numer budynku
27  
Data publikacji od
2020-02-27  
Data publikacji do
2021-01-02  
Termin składania ofert
2020-05-13 11:00  
Numer zgłoszenia
2020/S 041-096414  

Dostawa licencji oprogramowania analitycznego wraz ze wsparciem technicznym na potrzeby realizacji projektu „Zintegrowana Platforma Analityczna”

Uwaga. 

1.    W postępowaniu, przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości dla:

a)      Części 1 w kwocie 30.000,00 zł
         (słownie: trzydzieści tysięcy złotych i 00/100);

b)      Części 2 w kwocie 1.000,00 zł
         (słownie: jeden tysiąc złotych i 00/100);

c)       Części 3 w kwocie 100,00 zł
          (słownie: sto złotych i 00/100);

d)      Części 4 w kwocie 7.000,00 zł
          (słownie: siedem tysięcy złotych i 00/100);

             e)       Części 5 w kwocie 2.000,00 zł
                       (słownie: dwa tysiące złotych i 00/100). 

Załączniki

  SIWZ _4_PN_20.pdf 1,27 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ - załączniki...ytowalnej.doc 332,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  JEDZ_4_MC_PN_20.xml 4,36 KB (xml) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 135,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Modyfikacja zapisów SIWZ.pdf 543,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...oszenia 1.pdf 70,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...oszenia 2.pdf 70,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pytania i odpowiedz...pytania 1.pdf 660,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...oszenia 3.pdf 70,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Modyfikacja zapisów SIWZ 2.pdf 667,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pytania i odpowiedz...pytania 2.pdf 726,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Specyfikacja Istotn...pytania 2.pdf 2,93 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załaczniki w wersj...jednolity.doc 377,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...oszenia 4.pdf 112,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pytania i odpowiedz...pytania 3.pdf 677,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...oszenia 5.pdf 70,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Modyfikacja zapisów SIWZ 2.pdf 685,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...oszenia 6.pdf 71,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarcia ofert.pdf 623,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie o uni...ażnieniu.pdf 129,56 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się