Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
5/MC/PN/20 Zaprojektowanie i przebudowa złączy elektrycznych wraz z wykonaniem zasilania rezerwowego w budynku Ministerstwa Cyfryzacji przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie  
Przedmiot zamówienia
Zaprojektowanie i przebudowa złączy elektrycznych wraz z wykonaniem zasilania rezerwowego w budynku Ministerstwa Cyfryzacji przy  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
3.000,00 PLN  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Królewska  
Numer budynku
27  
Data publikacji od
2020-03-09  
Data publikacji do
2021-01-13  
Termin składania ofert
2020-05-08 12:00  
Numer zgłoszenia
521308-N-2020  
Cpv
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i przebudowa złączy elektrycznych wraz z wykonaniem zasilania rezerwowego w budynku Ministerstwa Cyfryzacji przy

Załączniki

  Załączniki do SIW...ytowalnej.doc 287 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ.pdf 2,66 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 171,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...łoszenia.pdf 71,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Modyfikacja zapisów SIWZ.pdf 583,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...oszenia 2.pdf 82,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Modyfikacja zapisów SIWZ 2.pdf 661,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...oszenia 3.pdf 80,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Modyfikacja zapisów SIWZ 3.pdf 675,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...oszenia 4.pdf 80,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Modyfikacja zapisów SIWZ 4.pdf 652,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o zdalny...ciu ofert.pdf 639,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...oszenia 5.pdf 68,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pytania i odpowiedz...pytania 1.pdf 736,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja_z_otwarcia_ofert_.pdf 590,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz...tniejszej.pdf 87,74 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się