Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
1/MC/PN/20 Budowa systemu ochrony przeciwpożarowej w budynku przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie  
Przedmiot zamówienia
Budowa systemu ochrony przeciwpożarowej w budynku przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
50.000,00 PLN  
Ogłaszający
Ministerstwo Cyfryzacji  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Królewska  
Numer budynku
27  
Data publikacji od
2020-03-12  
Data publikacji do
2021-01-04  
Termin składania ofert
2020-05-13 12:00  
Cpv
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
 

Budowa systemu ochrony przeciwpożarowej w budynku przy ul. Królewskiej 27
w Warszawie – roboty konstrukcyjno-budowlane, wentylacja, instalacja elektryczna, instalacja sygnalizacji pożaru

Załączniki

  Ogłoszenie.pdf 160,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ.pdf 1,09 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3 do...nia Umowy.pdf 882,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. nr 13 do Umow...Faza I-IV.pdf 424,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. nr 14 do Umow...Fazy I-IV.pdf 855,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 do...z Oferty.docx 20,29 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 5 do...z Robót.docx 15,49 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 6 do...az Osób.docx 14,32 KB (doc) szczegóły pobierz
  STWiORB.zip 1,31 MB (zip) szczegóły pobierz
  Opisy projektów 1.zip 14,18 MB (zip) szczegóły pobierz
  Opisy projektów 2.zip 2,48 MB (zip) szczegóły pobierz
  Opisy projektów 3.zip 1,59 MB (zip) szczegóły pobierz
  Opisy projektów 4.zip 1,32 MB (zip) szczegóły pobierz
  Odpowiedź na pytanie (1).pdf 71,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...łoszenia.pdf 194,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Modyfikacja SIWZ.pdf 95,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odpowiedź na pytanie (2).pdf 72,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja dotyczą...8 do SIWZ.pdf 71,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...zenia (2).pdf 198,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularz Ofertowy ...1 do SIWZ.doc 197,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Modyfikacja zapisów SIWZ (2).pdf 657,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi na pytan...u w SIWZ .pdf 679,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...zenia (3).pdf 194,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi na pytan...w w SIWZ .pdf 750,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi na pytania .pdf 716,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2 do...adczenie.docx 20,23 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...zenia (4).pdf 194,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi na pytan...8.05.2020.pdf 100,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf 668,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  INFORMACJA O WYBORZ...a Stronę.pdf 73,16 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się