Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
10/MC/PN/20 Odnowienie 500 licencji Office 365 Enterprise E1 User CSS dla stanowisk komputerowych na okres 12 miesięcy  
Przedmiot zamówienia
Odnowienie 500 licencji Office 365 Enterprise E1 User CSS dla stanowisk komputerowych na okres 12 miesięcy  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
5.000,00 PLN  
Ogłaszający
Ministerstwo Cyfryzacji  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Królewska  
Numer budynku
27  
Data publikacji od
2020-04-02  
Data publikacji do
2021-01-04  
Termin składania ofert
2020-04-15 12:00  
Numer zgłoszenia
10/MC/PN/20  

Odnowienie 500 licencji Office 365 Enterprise E1 User CSS dla stanowisk komputerowych na okres 12 miesięcy.

Zamawiający informuje, iż otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu zostanie przeprowadzone zdalnie, za pomocą ogólnodostępnego streamingu online. Publiczną sesję otwarcia ofert można będzie śledzić na kanale YouTube Ministerstwa Cyfryzacji pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCDDeiwRUfbe_aW12lI12eQ 

 

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu 159,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ - oprogramowanie.pdf 294,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3 ...nia umowy.pdf 103,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zał. w wersji edytowalnej.doc 227,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Odpowiedź na pytan...wykonawcy.pdf 76,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  odpowiedź na pytan...iana SIWZ.pdf 87,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  OGŁOSZENIE O ZMIAN...ŁOSZENIA.pdf 70,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja z otwarcia ofert.pdf 460,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  grupa kapitałowa -...iadczenia.doc 70 KB (doc) szczegóły pobierz
  unieważnienie postępowania.pdf 79,84 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się