Data ważności publikacji zamówienia wygasła. Zamówienie zostało przeniesione do archiwum.

Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
BDG-WZP.263.15.2020 Zakup urządzeń do podpisywania wniosków o wydanie paszportów w Rejestrze Dokumentów Paszportowych, w ramach projektu Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych  
Przedmiot zamówienia
Zakup urządzeń do podpisywania wniosków o wydanie paszportów  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
30.000,00 PLN  
Ogłaszający
Minister Cyfryzacji  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Królewska  
Numer budynku
27  
Data publikacji od
2020-06-02  
Data publikacji do
2021-02-28  
Termin składania ofert
2020-07-27 11:00  
Numer zgłoszenia
BDG-WZP.263.15.2020  

Zakup urządzeń do podpisywania wniosków o wydanie paszportów w Rejestrze Dokumentów Paszportowych, w ramach projektu Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 117,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ - dostawa czyt...w podpisu.pdf 342,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2 ...enie JEDZ.xml 128,73 KB (xml) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3 ...zytników.pdf 1,03 MB (pdf) szczegóły pobierz
  odpowiedzi na pytan...ści SIWZ.pdf 227,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...łoszenia.pdf 82,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  tekst jednolity SIW...w podpisu.pdf 1006,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  tekst jednolity Za...zytników.pdf 1,03 MB (pdf) szczegóły pobierz
  odpowiedzi na pytan....07.20 r..pdf 156,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ogłoszenie o zmian....07.20 r..pdf 69,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3 - ....07.20 r..DOC 906,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ - tekst jednol....07.20 r..doc 579 KB (doc) szczegóły pobierz
  informacja z otwarc...ofert.doc.pdf 478,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  grupa kapitałowa -...iadczenia.doc 70 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz...ej oferty.pdf 132,87 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się