Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
BDG-WZP.263.19.2020 Sporządzenie analizy instytucjonalno-prawnej możliwości wykorzystania systemu SI2PEM w procesie inwestycyjnym wraz z rekomendacjami nr postępowania  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
usługi społeczne  
Wadium
3.000,00 PLN  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Królewska  
Numer budynku
27  
Data publikacji do
2021-01-11  
Termin składania ofert
2020-07-17 12:00  
Cpv
79100000-5 Usługi prawnicze
79140000-7 Doradztwo prawne i usługi informacyjne
 

BDG-WZP.263.19.2020  Sporządzenie analizy instytucjonalno-prawnej możliwości wykorzystania systemu SI2PEM w procesie inwestycyjnym wraz z rekomendacjami 
 

Załączniki

  OGŁOSZENIE publikacja.pdf 440,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3 do...nia Umowy.pdf 932,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 do...z Oferty.docx 542,55 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 4 do...ykonawcy.docx 535,62 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 5 do...az osób.docx 539,43 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 6 do...z usług.docx 537,99 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zmiana terminu skł...cia ofert.pdf 135,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pismo modyfikacja z...07.2020 r.pdf 142,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 5 do...osób v 2.pdf 146,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 5 do...sób v 2.docx 538,81 KB (doc) szczegóły pobierz
  Odpowiedź na pytan...7.2020 r..pdf 135,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z sesji ...cia ofert.pdf 635,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o uniewa...ępowania.pdf 164,15 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się