Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
BDG-WZP.263.13.2020 Wykonanie adaptacji dwóch pomieszczeń na potrzeby magazynu akt wraz z dostawą i montażem regałów jezdnych w budynku Ministerstwa Cyfryzacji przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie  
Przedmiot zamówienia
Wykonanie adaptacji dwóch pomieszczeń na potrzeby magazynu akt wraz z dostawą i montażem regałów jezdnych w budynku Ministerstwa  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
4.000,00 PLN  
Ogłaszający
Ministerstwo Cyfryzacji  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Królewska  
Numer budynku
27  
Data publikacji od
2020-07-10  
Data publikacji do
2021-03-05  
Termin składania ofert
2020-08-11 12:00  
Numer zgłoszenia
BDG-WZP.263.13.2020  
Cpv
39131100-0 Regały archiwalne
45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie adaptacji dwóch pomieszczeń na potrzeby magazynu akt wraz z dostawą i montażem regałów jezdnych w budynku Ministerstwa Cyfryzacji przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie, zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ w skład, którego wchodzą: - projekt budowlano-wykonawczy, - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz na warunkach określonych w Istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ.

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 164,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ Adaptacja pomieszczeń.pdf 526,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 4.1 Pro...ykonawczy.zip 2,86 MB (zip) szczegóły pobierz
  Załącznik 4.2 Spe...dowlanych.zip 1,97 MB (zip) szczegóły pobierz
  Formularz ofertowy ...dytowalne.doc 260 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zmiana terminu skł...nia ofert.pdf 94,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  BDG-WZP.263.13.2020...łoszenia.pdf 75,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pytania i odpowiedzi.pdf 102,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana treści SIWZ.pdf 85,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  BDG-WZP.263.13.2020...oszenia 2.pdf 75,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf 584,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Oświadczenie edytowalne.doc 75,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz...ej oferty.pdf 70,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  BDG-WZP.263.13.2020...mówienia.pdf 108,05 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się