Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Kompleksowa usługa obejmująca przesył/dystrybucję energii cieplnej za pomocą sieci ciepłowniczej oraz dostawy energii cieplnej od 01.01.2021 r. do 31.12.2024 r. do budynku przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie  
Przedmiot zamówienia
Kompleksowa usługa obejmująca przesył/dystrybucję energii cieplnej za pomocą sieci ciepłowniczej oraz dostawy energii cieplnej o  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Królewska  
Numer budynku
27  
Data publikacji od
2020-08-21  
Data publikacji do
2021-03-01  
Termin składania ofert
2020-09-18 12:00  
Numer zgłoszenia
BDG-WZP.263.21.2020  
Cpv
09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
65310000-9 Przesył energii elektrycznej
 

Przedmiotemzamówienia jestkompleksowa usługa obejmująca przesył/dystrybucję energii cieplnej za pomocą sieci ciepłowniczej oraz dostawy energii cieplnej od 01.01.2021 r. do 31.12.2024 r. do budynku przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie, zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ oraz na warunkach określonych w Istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ.

Załączniki

  BDG-WZP.263.21.2020...mówieniu.pdf 161,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ BDG-WZP.263.21.2020.pdf 454,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularze edytowalne.doc 347,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zmiana terminu skł...nia ofert.pdf 82,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  OGŁOSZENIE O ZMIAN...ŁOSZENIA.pdf 69,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...4.09.2020.pdf 75,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pytania i odpowiedzi.pdf 175,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf 578,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  INFORMACJA O WYBORZ...TNIEJSZEJ.pdf 503,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie o wyborze 2.pdf 408,47 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się