Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
BDG-WZP.263.26.2020 Zakup laptopów 192 szt. wraz z niezbędnymi akcesoriami oraz gwarancją na okres minimum 36 miesięcy  
Przedmiot zamówienia
Zakup laptopów 192 szt. wraz z niezbędnymi akcesoriami oraz gwarancją na okres minimum 36 miesięcy  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
15.000,00 PLN  
Ogłaszający
Ministerstwo Cyfryzacji  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Królewska  
Numer budynku
27  
Data publikacji od
2020-08-28  
Data publikacji do
2021-01-04  
Termin składania ofert
2020-10-06 11:00  
Numer zgłoszenia
BDG-WZP.263.26.2020  
Cpv
30213100-6 Komputery przenośne
30237200-1 Akcesoria komputerowe
 

BDG-WZP.263.26.2020 Zakup laptopów 192 szt. wraz z niezbędnymi akcesoriami oraz gwarancją na okres minimum 36 miesięcy

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu 111,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ - Zakup laptopów.pdf 490,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2 do...Platformy.xml 4,05 KB (xml) szczegóły pobierz
  zał. nr 3 do SIWZ - Umowa.pdf 771,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zał. nr 4 do SIWZ - Opis.pdf 543,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odwołanie.pdf 3,91 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik do Odwo...pis KRS_1.pdf 170,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik do Odwo...pis KRS_2.pdf 173,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wniesi...dwołania.pdf 137,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi na pytan...sów SIWZ.pdf 279,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 do...ówienia.docx 50,91 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2 do...sprzętu.docx 440,92 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 do...z oferty.docx 425,19 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 7 do...adczenie.docx 415,34 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 6 do...PODMIOTU.docx 417,38 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 5 do...z dostaw.docx 14,98 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...łoszenia.pdf 70,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 do...isma SOPZ.pdf 548,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2 do...sprzętu.docx 440,89 KB (doc) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi na pytan... SIWZ (2).pdf 155,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...zenia (2).pdf 70,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z sesji ...cia ofert.pdf 590,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja dotyczą...powanie .pdf 551,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz...ronę BES.pdf 570,45 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się