Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
BDG-WZP.263.34.2020 Wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn. Budowa dźwigu osobowego wraz z przebudową konstrukcji budynku Ministerstwa Cyfryzacji przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie.  
Przedmiot zamówienia
Wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn. Budowa dźwigu osobowego wraz z przebudową konstrukcji budynku Ministerstwa C  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
15.000,00 PLN  
Ogłaszający
Ministerstwo cyfryzacji  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Królewska  
Numer budynku
27  
Data publikacji od
2020-09-30  
Data publikacji do
2021-04-30  
Termin składania ofert
2020-10-27 12:00  
Numer zgłoszenia
BDG-WZP.263.34.2020  
Cpv
42416100-6 Windy
44112000-8 Różne konstrukcje budowlane
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
 

Przedmiotemzamówienia jestwykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn. Budowa dźwigu osobowego wraz z przebudową konstrukcji budynku Ministerstwa Cyfryzacji przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie, w formule "Zaprojektuj i wybuduj"., zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym wraz z załącznikami, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ oraz na warunkach określonych w Istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ.

Załączniki

  Ogłoszenie o zamó...3.34.2020.pdf 170,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ Windy.pdf 355,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 4 do...tkowy PFU.pdf 939,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3 do...nia umowy.pdf 949,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał, nr 2 do PFU S...na ST (1).pdf 336,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. nr 1 do PFU-k...i rysunki.zip 2,82 MB (zip) szczegóły pobierz
  Załaczniki edytowalne.doc 277 KB (doc) szczegóły pobierz
  Uzupełnineie do za...pcja opis.pdf 304,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...łoszenia.pdf 75,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi na pytania.pdf 553,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana podmiotu pro...ępowanie.pdf 551,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Modyfikacja SIWZ.pdf 550,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...oszenia 2.pdf 89,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik grupa k...dytowalny.doc 75 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf 591,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborze_Strona.pdf 427,62 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się