Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
5/MC/PN/17 - Najem długoterminowy samochodów osobowych na potrzeby służbowe Ministerstwa Cyfryzacji.  
Przedmiot zamówienia
dostawy  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
20.000,00 PLN  
Ogłaszający
Ministerstwo Cyfryzacji  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Królewska  
Numer budynku
27  
Data publikacji od
2017-03-29  
Data publikacji do
2017-12-31  
Termin składania ofert
2017-05-12 11:30  

1.      Przedmiotem zamówienia jest odpłatny najem 6 samochodów osobowych, a także świadczenie usług obsługi serwisowej i innych czynności wskazanych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ oraz na warunkach określonych w Istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ.

2.      Zamawiający dopuszcza jako prawo opcji udzielenie zamówienia na przekroczenie w okresie obowiązywania umowy oferowanego limitu kilometrów maksymalnie do 60 tys. kilometrów dla wszystkich wynajmowanych pojazdów (prawo opcji).

3.      Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień następującymi kodami i nazwami:

34110000-1 – samochody osobowe

66114000-2 – usługi leasingu finansowego

66000000-0 – usługi finansowe i ubezpieczeniowe

Załączniki

  20170329 - ogłosze...mówieniu.pdf 144,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ_post_nr_5_MC_PN_17.pdf 1,21 MB (pdf) szczegóły pobierz
  JEDZ_5_MC_PN_17.zip 22,09 KB (zip) szczegóły pobierz
  załączniki edytowalne.doc 298,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  2017-056876 - Ogło...nformacji.pdf 75,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  odpowiedzi_na_pytan..._MC_PN_17.pdf 791,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmodyfikowane formu... do SIWZ).pdf 662,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmodyfikowany Szcze... do SIWZ).pdf 570,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmodyfikowane formu... do SIWZ).doc 269,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zamó...blikowane.pdf 60,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja_z_otwarc..._MC_PN_17.pdf 569,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz..._MC_PN_17.pdf 592,06 KB (pdf) szczegóły pobierz