Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
1/MC/UW-UR/17 - informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy wykonawczej, której przedmiotem jest zapewnienie przez Wykonawcę specjalistów do realizacji zadań określonych przez Zamawiającego w ramach prowadzonych projektów oraz utrzymania systemów teleinformatycznych  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Królewska  
Numer budynku
27  
Data publikacji od
2017-04-14  
Data publikacji do
2017-12-31  

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z zm.) zwanej dalej „ustawą” Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku  z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. – o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. z 2016 r., poz. 1920) w celu zawarcia umowy wykonawczej, której przedmiotem jest zapewnienie przez Wykonawcę specjalistów do realizacji zadań określonych przez Zamawiającego w ramach prowadzonych projektów oraz utrzymania systemów teleinformatycznych, oznaczonego nr 1/MC/UW-UR/17, dokonano wyboru jako najkorzystniejszej oferty nr 2 złożonej przez Wykonawcę CONNECTIS Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa za cenę 1 392 320,00 zł brutto.

Załączniki

  Informacja o wybor..._UW-UR_17.pdf 483,21 KB (pdf) szczegóły pobierz