Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
6/MC/PN/17 Zawarcie umowy ramowej na świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT  
Przedmiot zamówienia
usługi  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Minister Cyfryzacji  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Królewska  
Numer budynku
27  
Data publikacji od
2017-05-11  
Data publikacji do
2021-01-04  
Termin składania ofert
2017-06-19 11:30  

1. Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona w załącznikach.

2. Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień następującymi kodami i nazwami: 

72000000-5 – Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcie,

79610000-3 – Zapewnianie usług personelu,

79600000-0 – Usługi rekrutacyjne.

 

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert do dnia 21 czerwca 2017 r. do godz. 11.30 

Załączniki

  Ogłoszenie_o_zamó..._MC_PN_17.pdf 162,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ_post_nr_6_MC_PN_17.pdf 1,26 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załączniki do SIW...MC_PN_17.docx 203,99 KB (doc) szczegóły pobierz
  JEDZ_6_PN_MC_17.zip 22,83 KB (zip) szczegóły pobierz
  Zmiana_Ogłoszenia_..._MC_PN_17.pdf 109,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  odpowiedzi_na_pytan..._MC_PN_17.pdf 687,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmodyfikowane Istot... do SIWZ).pdf 862,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmodyfikowany Szcze... do SIWZ).pdf 664,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana_Ogłoszenia_...blikowane.pdf 131,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja_z_otwarc..._MC_PN_17.pdf 586,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Oświadczenie_o_prz...MC_PN_17.docx 191,62 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja_o_wyborz..._MC_PN_17.pdf 493,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie o wyb...cze_ 2017.pdf 344,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie o wyb...cze_ 2018.pdf 345,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  6MCPN17 informacji ...a 2017 r..pdf 359,72 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się