Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
9/MC/US/17 - Organizacja i przeprowadzenie ogólnopolskiej konferencji tematycznej, maksymalnie 50 szkoleń tematycznych z zakresu obsługi inwestycyjnej projektów szerokopasmowych dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST) i przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz maksymalnie 16 regionalnych szkoleń (po jednym w każdym województwie) dla przedstawicieli instytucji sektora finansowego w ramach projektu „Redukcja kosztów budowy sieci szerokopasmowych - etap I”  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
usługi społeczne  
Wadium
15.000,00 PLN  
Ogłaszający
Minister Cyfryzacji  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Królewska  
Numer budynku
27  
Data publikacji od
2017-05-25  
Data publikacji do
2017-12-31  
Termin składania ofert
2017-06-13 11:30  

1.    Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie ogólnopolskiej konferencji tematycznej, maksymalnie 50 szkoleń tematycznych z zakresu obsługi inwestycyjnej projektów szerokopasmowych dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST) i przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz maksymalnie 16 regionalnych szkoleń (po jednym w każdym województwie) dla przedstawicieli instytucji sektora finansowego, w ramach projektu „Redukcja kosztów budowy sieci szerokopasmowych - etap I”,zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 7 do Ogłoszenia oraz na warunkach określonych w Istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 6 do Ogłoszenia.

2.    Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień następującymi kodami i nazwami:

80000000-7 Usługi edukacyjne i szkoleniowe,

80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego,

79951000-5 Usługi w zakresie organizowania seminariów,

55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji,

55110000-5 Hotelarskie usługi noclegowe,

55300000-3 Usługi restauracyjne i podawania posiłków.

Załączniki

  Ogłoszenie_post_nr..._MC_US_17.pdf 1,27 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załaczniki (wersja...MC_US_17.docx 213,84 KB (doc) szczegóły pobierz
  Odpowiedź na pyt_w..._MC_PN_17.pdf 436,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi na pytan..._MC_PN_17.pdf 507,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi na pytan..._MC_PN_17.pdf 644,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmieniony Załączn...MC_US_17.docx 194,62 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja_z_otwarc..._MC_US_17.pdf 580,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz..._MC_US_17.pdf 589,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o udzie..._MC_US_17.pdf 558,25 KB (pdf) szczegóły pobierz