Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
11/MC/PN/17-Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie Platformy e-Zamówienia wraz z usługą hostingu  
Przedmiot zamówienia
usługa  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
200.000,00 PLN  
Ogłaszający
Minister Cyfryzacji  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Królewska  
Numer budynku
27  
Data publikacji od
2017-10-19  
Data publikacji do
2018-03-31  
Termin składania ofert
2017-12-04 11:30  

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac obejmujących:

1.1. Opracowanie i dostarczenie Dokumentacji Zarządczej i Merytorycznej dla Platformy e-Zamówienia;

1.2. Opracowanie i udokumentowanie standardów usług i danych w procesie udzielania zamówienia publicznego;

1.3. Budowa, dostarczenie, testowanie i wdrożenie kompletnej Platformy e-Zamówienia;

1.4. Przeszkolenie administratorów Platformy, pracowników Helpdesku i opracowanie interaktywnych materiałów szkoleniowych;

1.5. Sporządzenie i dostarczenie powykonawczej Dokumentacji Platformy e-Zamówienia;

1.6. Zapewnienie Zamawiającemu możliwości pełnej modyfikacji funkcjonalności Platformy e-Zamówienia, poprzez zapewnienie stosownych licencji, praw, kodów źródłowych i dokumentacji.

-zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ oraz na warunkach określonych w Istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SIWZ.

 

2.    Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień następującymi kodami i nazwami:

72212000-4 Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego;

72212211-1 Usługi opracowywania oprogramowania dla wzajemnej współpracy platform;

72211000-7 Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika;

72212463-2 Usługi opracowywania oprogramowania statystycznego;

72212470-4 Usługi opracowywania oprogramowania do aukcji;

72212516-9 Usługi opracowywania oprogramowania do wymiany danych;

72212730-5 Usługi opracowywania oprogramowania zabezpieczającego;

72250000-2 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów;

72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania; internetowe i wsparcia;

72200000-7 Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania.

UWAGA

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: 04 GRUDNIA 2017r. godz.11.30

ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT: 04 GRUDNIA 2017r. godz. 12:00

 

Załączniki

  Ogłoszenie o zamó...01-413841.pdf 122,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ_post_nr_11_MC_PN_17.pdf 937,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załączniki do SIW...towalna).docx 82,1 KB (doc) szczegóły pobierz
  JEDZ_11_MC_PN_17.zip 21,96 KB (zip) szczegóły pobierz
  OPZ.pdf 775,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal 1 Słownik.pdf 646,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal 2 SOP.pdf 3 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal 3 SOU.pdf 641,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal 4 Opis modelu r...wiązania.pdf 1,56 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal 5 Metodyka Zarz...yfryzacji.pdf 1,81 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal 6 Wzory Dokumen...orycznych.pdf 888,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal 7 Proces Zamowi...nych BPMN.pdf 401,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal 8 SRP.pdf 1,37 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal 9 Podrecznik wn...nfo promo.pdf 7,64 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal 10 Model rozwiązania.zip 290,02 KB (zip) szczegóły pobierz
  Zał nr 4 - Istotne...nia Umowy.pdf 1,08 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 4 do...osobowych.pdf 515,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odpowiedź na pytan..._MC_PN_17.pdf 596,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wezwanie do przysta..._MC_PN_17.pdf 578,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odwołanie (kopia p... 20171030.pdf 1,42 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o sprostowaniu..pdf 74,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana treści_SIWZ..._MC_PN_17.pdf 563,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Opublikowane Sprost...nie zmian.pdf 70,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprostowanie nr 2_p..._MC_PN_17.pdf 72,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana treści_SIWZ..._MC_PN_17.pdf 585,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Opublikowane Sprost..._MC_PN_17.pdf 68,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprostowanie_ogłos..._MC_PN_17.pdf 85,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi na pytan..._MC_PN_17.pdf 1,06 MB (pdf) szczegóły pobierz
  20171017 Zal 1 Słownik.pdf 643,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20171117 Zal 2 SOP.pdf 2,98 MB (pdf) szczegóły pobierz
  20171117 Zal 3 SOU.pdf 639,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20171117 Zal 8 SRP.pdf 1,37 MB (pdf) szczegóły pobierz
  20171117 Zał nr 4 ...nia Umowy.pdf 1,09 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprostowanie - ogł..._MC_PN_17.pdf 82,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odpowiedź na pytan..._MC_PN_17.pdf 624,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja_z_otwarc..._MC_PN_17.pdf 584,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Oświadczenie_o_prz...MC_PN_17.docx 74,34 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz..._MC_PN_17.pdf 499,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o uniewa..._MC_PN_17.pdf 459,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o ponown..._MC_PN_17.pdf 491,75 KB (pdf) szczegóły pobierz