Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
11/MC/PN/17-Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie Platformy e-Zamówienia wraz z usługą hostingu  
Przedmiot zamówienia
usługa  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
200.000,00 PLN  
Ogłaszający
Minister Cyfryzacji  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Królewska  
Numer budynku
27  
Data publikacji od
2017-10-19  
Data publikacji do
2018-05-31  
Termin składania ofert
2017-12-04 11:30  

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac obejmujących:

1.1. Opracowanie i dostarczenie Dokumentacji Zarządczej i Merytorycznej dla Platformy e-Zamówienia;

1.2. Opracowanie i udokumentowanie standardów usług i danych w procesie udzielania zamówienia publicznego;

1.3. Budowa, dostarczenie, testowanie i wdrożenie kompletnej Platformy e-Zamówienia;

1.4. Przeszkolenie administratorów Platformy, pracowników Helpdesku i opracowanie interaktywnych materiałów szkoleniowych;

1.5. Sporządzenie i dostarczenie powykonawczej Dokumentacji Platformy e-Zamówienia;

1.6. Zapewnienie Zamawiającemu możliwości pełnej modyfikacji funkcjonalności Platformy e-Zamówienia, poprzez zapewnienie stosownych licencji, praw, kodów źródłowych i dokumentacji.

-zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ oraz na warunkach określonych w Istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SIWZ.

 

2.    Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień następującymi kodami i nazwami:

72212000-4 Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego;

72212211-1 Usługi opracowywania oprogramowania dla wzajemnej współpracy platform;

72211000-7 Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika;

72212463-2 Usługi opracowywania oprogramowania statystycznego;

72212470-4 Usługi opracowywania oprogramowania do aukcji;

72212516-9 Usługi opracowywania oprogramowania do wymiany danych;

72212730-5 Usługi opracowywania oprogramowania zabezpieczającego;

72250000-2 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów;

72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania; internetowe i wsparcia;

72200000-7 Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania.

UWAGA

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: 04 GRUDNIA 2017r. godz.11.30

ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT: 04 GRUDNIA 2017r. godz. 12:00

 

Załączniki

  Ogłoszenie o zamó...01-413841.pdf 122,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ_post_nr_11_MC_PN_17.pdf 937,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załączniki do SIW...towalna).docx 82,1 KB (doc) szczegóły pobierz
  JEDZ_11_MC_PN_17.zip 21,96 KB (zip) szczegóły pobierz
  OPZ.pdf 775,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal 1 Słownik.pdf 646,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal 2 SOP.pdf 3 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal 3 SOU.pdf 641,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal 4 Opis modelu r...wiązania.pdf 1,56 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal 5 Metodyka Zarz...yfryzacji.pdf 1,81 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal 6 Wzory Dokumen...orycznych.pdf 888,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal 7 Proces Zamowi...nych BPMN.pdf 401,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal 8 SRP.pdf 1,37 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal 9 Podrecznik wn...nfo promo.pdf 7,64 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal 10 Model rozwiązania.zip 290,02 KB (zip) szczegóły pobierz
  Zał nr 4 - Istotne...nia Umowy.pdf 1,08 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 4 do...osobowych.pdf 515,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odpowiedź na pytan..._MC_PN_17.pdf 596,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wezwanie do przysta..._MC_PN_17.pdf 578,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odwołanie (kopia p... 20171030.pdf 1,42 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o sprostowaniu..pdf 74,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana treści_SIWZ..._MC_PN_17.pdf 563,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Opublikowane Sprost...nie zmian.pdf 70,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprostowanie nr 2_p..._MC_PN_17.pdf 72,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana treści_SIWZ..._MC_PN_17.pdf 585,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Opublikowane Sprost..._MC_PN_17.pdf 68,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprostowanie_ogłos..._MC_PN_17.pdf 85,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi na pytan..._MC_PN_17.pdf 1,06 MB (pdf) szczegóły pobierz
  20171017 Zal 1 Słownik.pdf 643,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20171117 Zal 2 SOP.pdf 2,98 MB (pdf) szczegóły pobierz
  20171117 Zal 3 SOU.pdf 639,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20171117 Zal 8 SRP.pdf 1,37 MB (pdf) szczegóły pobierz
  20171117 Zał nr 4 ...nia Umowy.pdf 1,09 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprostowanie - ogł..._MC_PN_17.pdf 82,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odpowiedź na pytan..._MC_PN_17.pdf 624,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja_z_otwarc..._MC_PN_17.pdf 584,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Oświadczenie_o_prz...MC_PN_17.docx 74,34 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz..._MC_PN_17.pdf 499,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o uniewa..._MC_PN_17.pdf 459,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o ponown..._MC_PN_17.pdf 491,75 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się