2016-03-18

Uchwały Rady do Spraw Cyfryzacji

Uchwały Rady:

 

Uchwała nr 1 Rady do Spraw Cyfryzacji Regulamin prac Rady przyjęty Zarządzeniem nr 1 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie ustanowienia regulaminu prac Rady do Spraw Cyfryzacji

 

Uchwała nr 2 Rady do Spraw Cyfryzacji z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie Projektu założeń projektu ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego

 

Uchwała nr 3 Rady do Spraw Cyfryzacji z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady do Spraw Cyfryzacji za rok 2014

 

Uchwała nr 4 Rady do Spraw Cyfryzacji z dnia 3 września 2015 r. w sprawie rekomendacji Zespołu do spraw informatyzacji Państwa

 

Uchwała nr 5 Rady do Spraw Cyfryzacji z dnia 3 września 2015 r. w sprawie rekomendacji Zespołu do spraw informatyzacji Państwa

 

Uchwała nr 6 Rady do Spraw Cyfryzacji z dnia 3 września 2015 r. w sprawie rządowego programu "Cyfrowa szkoła"

 

Uchwała nr 7 Rady do Spraw Cyfryzacji z dnia 3 września 2015 r. w sprawie współpracy z Uniwersytetem Warszawskim

 

Uchwała nr 8 Rady do Spraw Cyfryzacji z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie danych telekomunikacyjnych

 

Uchwała nr 9 Rady do Spraw Cyfryzacji z dnia 26 października 2015 r. w sprawie Krajowego Planu Działań dotyczącego przystąpienia Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartego Rządu

 

Uchwała nr 10 Rady do Spraw Cyfryzacji z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie projektu nowelizacji ustawy o Policji

 

Stanowisko Przewodniczącego Rady do Spraw Cyfryzacji w sprawie Stanowiska Polski w ramach ogłoszonych przez Komisję Europejską konsultacji publicznych "Otoczenie regulacyjne platform i pośredników internetowych, przetwarzania danych, chmur obliczeniowych i gospodarki współpracy"

 

Uchwała nr 11 Rady do Spraw Cyfryzacji z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie projektu nowelizacji ustawy o Policji

 

Uchwała nr 12 Rady do Spraw Cyfryzacji z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie Krajowego Planu Działań dotyczącego przystąpienia Polski do Partnerstwa na Rzecz Otwartego Rządu

 

Uchwała nr 14 Rady do Spraw Cyfryzacji z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie projektu ustawy o działaniach antyterrorystycznych - umieszczona w załącznikach.

 

Uchwała nr 15 Rady do Spraw Cyfryzacji z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady do Spraw Cyfryzacji za rok 2015 - umieszczona w załącznikach.

 

Uchwała nr 16 Rady do Spraw Cyfryzacji z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych i innych ustaw - umieszczona w załącznikach.

 

Uchwała nr 17 Rady do Spraw Cyfryzacji z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie rekomendacji Zespołu do Spraw Kompetencji Cyfrowych - umieszczona w załącznikach.

 

Uchwała nr 18 Rady do Spraw Cyfryzacji z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie rekomendacji dotyczących elektronicznych trybów udostępniania informacji publicznych oraz informacji sektora publicznegowraz z protokołem z głosowania - umieszczona w załącznikach.

 

Uchwała nr 19 Rady do Spraw Cyfryzacji z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie kontynuowania prac nad nowelizacją ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną wraz z protokołem z głosowania - umieszczona w załącznikach.

Załączniki

  Zarządzenie nr 1 M...yfryzacji.pdf 218,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr 2 Rady ...osowania.pdf 143,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr 3 Rady ...osowania.pdf 115,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik do Uchw...za 2014 r.pdf 142,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr 4 Rady ...osowania.pdf 142,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr 5 Rady ...osowania.pdf 139,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr 6 Rady ...osowania.pdf 113,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr 7 Rady ...osowania.pdf 123,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr 8 Rady ...osowania.pdf 137,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr 9 Rady ...osowania.pdf 120,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr 10 Rady...osowania.pdf 198,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Stanowisko Przewodn...rnetowych.pdf 143,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr 11 Rady...osowania.pdf 126,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr 12 Rady...osowania.pdf 1,05 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik do uchw...go Rządu.pdf 281,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr 14 Rady...osowania.pdf 196,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr 15 Rady...osowania.pdf 121,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik do Uchw...a 2015 r..pdf 138,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr 16 Rady...osowania.pdf 135,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr 17 Rady...osowania.pdf 495,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik do Uchw...cyfrowych.pdf 263,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr 18 Rady...osowania.pdf 151,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik do uchw...państwie.pdf 150 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr 19 Rady...osowania.pdf 486,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik do uchw...eń 2014.pdf 457,17 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się