2016-03-18

Działalność Rady do Spraw Cyfryzacji

Posiedzenia Rady

 

Posiedzenie inauguracyjne – 24 czerwca 2014 r.

Tematy:

 • Inauguracja działalności Rady
 • Podsumowanie konferencji Net Mundial
 • Potencjał rozwoju ponownego wykorzystywania zasobów miejskich
 • Innowacje w środowisku cyfrowym – wyzwania dla Europy, Eoin O'Dell, dr prawa z Trinity College, Dublin

II posiedzenie Rady – 17 lipca 2014 r.

Tematy:

 • Harmonogram prac na 2014 r.
 • Ustalenia liczby i składów zespołów roboczych
 • Ustalenia terminów konferencji otwartych
 • Omówienie projektu regulaminu Rady

III posiedzenie Rady – 11 września 2014 r.

Tematy:

 • Program budowy kompetencji cyfrowych
 • Powołanie zespołów roboczych
 • Omówienie projektu regulaminu Rady
 • Internet GovernanceForum – Istambuł

IV posiedzenie Rady – 23 września 2014 r.

Tematy:

 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną

V posiedzenie Rady – 28 października 2014 r.

Tematy:

 • Wystąpienie ministra Andrzeja Halickiego
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 • Gospodarka internetowa – przedstawienie projektu
 • Sprawozdanie z prac zespołów
 • Warsztaty dotyczące neutralności sieci oraz zarządzania Internetem

VI posiedzenie Rady – 18 listopada 2014 r.

Tematy:

 • Sprawy organizacyjne
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną

VII posiedzenie Rady – 18 grudnia 2014 r.

Tematy:

 • Wręczenie nominacji na Wiceprzewodniczącą Rady
 • Przedstawienie planu pracy na 2015 r.
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – podsumowanie uwag
 • Prezentacja prac zespołu do spraw architektury korporacyjnej Państwa - Michał Bukowski, MAC
 • Prezentacja projektu Fundacji Argus: „Dokładniej. Rzetelniej. Taniej. Badania oparte na rejestrach publicznych.”

VIII posiedzenie Rady – 12 lutego 2015 r.

Tematy:

 • Plan prac zespołów (I półrocze)
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej
 • Prezentacja: „Strategia dojścia do rozwiązań interoperacyjnych z UE w zakresie Identyfikacji Elektronicznej" – Tomasz Jeruzalski, MAC

IX posiedzenie Rady – 12 marca 2015 r.

Tematy:

 • Priorytety Polski w dyskusji o Jednolitym Rynku Cyfrowym
 • Sprawozdanie z dotychczasowych prac zespołu do spraw informatyzacji państwa, prezentacja rekomendacji oraz planu działań
 • Prezentacja projektu: System Analiz Orzeczeń Sądowych (SAOS)
 • Priorytety rozwoju kompetencji cyfrowych, oś 3. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) – prezentacja Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
 • Dyskusja nad projektami uchwał Rady:

- nr 3 dotyczącej prac nad projektem założeń projektu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz

- nr 4 dotyczącej kwalifikacji skanów

 • Zasady prac zespołów i publikacji materiałów w Biuletynie Informacji Publicznej
 • Powołanie Koordynatora Rady do Spraw Cyfryzacji do spraw Internet Governance Forum (IGF) Polska

X posiedzenie Rady – 9 kwietnia 2015 r.

Tematy:

 • Sprawozdanie z działalności Rady za 2014 r.
 • Omówienie projektów uchwał nr 3, 4 i 5
 • Konferencja DSM
 • Omówienie opinii Rady w sprawie regulacji zawartych w aktach wykonawczych do ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne

XI posiedzenie Rady – 13 maja 2015 r.

Tematy:

 • Sprawozdanie z działalności Rady za rok 2014 r.
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 • Współpraca z organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się problematyką cyfryzacji
 • Współpraca z ośrodkami naukowymi
 • Jednolity Rynek Cyfrowy - spotkanie z komisarzem Andrusem Ansipem
 • Sprawy różne

XII posiedzenie Rady – 11 czerwca 2015 r.

Tematy:

 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 • Sprawozdanie ze spotkania z wiceprzewodniczącym KE Andrusem Ansipem oraz omówienie dalszych prac nad stanowiskiem w sprawie Jednolitego Rynku Cyfrowego
 • Prezentacja współpracy z Uniwersytetem Warszawskim
 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej - dalsze prace nad projektem ustawy i projektem uchwały
 • Sprawozdanie zespołu do spraw kompetencji cyfrowych
 • Sprawozdanie z wyników pilotażu programu „Cyfrowa szkoła”
 • Sprawy różne

XIII posiedzenie Rady – 9 lipca 2015 r.

Tematy:

 • Omówienie i głosowanie projektów uchwał:

- zespołu do spraw informatyzacji państwa:

  w sprawie rekomendacji dalszych prac w obszarze e-administracji, interoperacyjności, reużywalności i   standaryzacji w procesach informatyzacji Państwa

  w sprawie projektów realizowanych przez administrację w okresie programowania 2014-2020

- współpracy z Uniwersytetem Warszawskim

- w sprawie programu "Cyfrowa Szkoła"

 • Przyjęcie sprawozdania z prac nad rekomendacjami Rady w sprawie przeglądu aktów wykonawczych ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 • Sprawy różne

XIV posiedzenie Rady – 17 września 2015 r.

Tematy:

 • Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych
 • Projekt ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 • Projekt ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
 • Open Government Partnership
 • Prezentacja platformy konsultacji i deliberacji – Centrum Deliberacji w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, lider konsorcjum
 • Internet Governance Forum 2015
 • Raport w sprawie procesu World Summit on the Information Society Forum 2015+
 • Sprawy proceduralne – tryb podejmowania uchwał przez Radę

XV posiedzenie Rady – 8 października 2015 r.

Tematy:

 • Sprawozdanie z prac zespołu do spraw telekomunikacji
 • Open Government Partnership
 • Wybór nowego koordynatora zespołu do spraw informacji publicznej i informacji sektora publicznego

XVI posiedzenie Rady – 19 listopada 2015 r.

Tematy:

 • Pożegnanie Andrzeja Halickiego, posła na Sejm RP
 • Spotkanie z minister Anną Streżyńską
 • Sprawozdanie z Internet Governance Forum 2015 i raport z World Summit on the Information Society Forum 2015+
 • Propozycje do planu prac Rady na 2016 r.

XVII posiedzenie Rady – 10 grudnia 2015 r.

Tematy:

 • Spotkanie z minister Anną Streżyńską
 • Powołanie nowych członków Rady
 • Prezentacja planu i metod pracy Rady
 • Prezentacja dotycząca strategii informatyzacji państwa w zakresie działania Ministra Cyfryzacji

XVIII posiedzenie Rady – 21 stycznia 2016 r.

Tematy:

 • Podsumowanie prac nad nowelizacją ustawy o Policji
 • Plan działań zespołów roboczych
 • Konferencje Rady - omówienie planowanych konferencji 
 • Projekt "Pulpit zarządzania państwem" - prezentacja Adam Góral
 • Raporty Krajowej Izby Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji i Program IUSER - prezentacja Jarosław Tworóg

XIX posiedzenie Rady – 18 lutego 2016 r.

Tematy:

 • Przedstawienie prac grupy do spraw Open Government Partnership
 • Sprawozdanie za rok 2015
 • "Kierunki rozwoju kompetencji cyfrowych w Polsce" - Justyna Jasiewicz, prezentacja wyników prac zespołu do spraw kompetencji cyfrowych
 • „Edukacja cyfrowa dla rozwoju” – Jacek Królikowski, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego”
 • Sprawy bieżące

XX posiedzenie Rady – 10 marca 2016 r.

Tematy:

 • Sprawozdanie z prac zespołu do spraw telekomunikacji
 • Sprawozdanie z prac grupy do spraw Open Government Partnership
 • Przyszłość przychodzi z Polski. Cyfryzacja jako jeden z filarów programu Rady Innowacyjności – spotkanie z prof. Barbarą Piontek
 • Sprawozdanie za rok 2015
 • Sprawy bieżące:

- Projekt uchwały w sprawie CRIP, BIP, obywatel.gov.pl, SSDIP - temat prowadzony przez zespół do spraw informacji publicznej i informacji sektora publicznego

- Projekt uchwały w sprawie inwentaryzacji zasbów państwa - emat prowadzony przez zespół do spraw informatyzacji państwa

- Projekt dokumentu zespołu do spraw Open Government Partnership

- Gospodarka oparta na danych/internet rzeczy

- Zasada geoblockingu

XXI posiedzenie Rady – 14 kwietnia 2016 r.

Tematy:

 • Sprawozdanie zespołu ds. telekomunikacji – m.in. rejestracja prepaidów
 • Omówienie uchwały ws. OGP
 • Plan współpracy Ministerstwa Cyfryzacji z organizacjami pozarządowymi – dyr. Maciej Groń, MC
 • Współpraca z NTIA.

XXII posiedzenie Rady – 20 maja 2016 r.

Tematy:

 • Omówienie uchwały w sprawie projektu ustawy o działaniach antyterrorystycznych.
 • Sprawozdanie z prac zespołu ds. informacji publicznej i informacji sektora publicznego w przedmiocie rekomendacji dotyczących elektronicznych trybów udostępniania informacji w Polsce.
 • Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady za rok 2015.
 • Prezentacjadr hab. Katarzyny Śledziewskiej, dyr. DELab UW.

XXIII posiedzenie Rady – 10 czerwca 2016 r.

Tematy:

 • Prezentacja p. Troelsa Gotsaed Hansena dot. doświadczeń Danii związanych z wprowadzaniem systemu blokad stron hazardowych Sprawozdanie za rok 2015

         - Omówienie uchwały dot. ustawy antyterrorystycznej

         - Omówienie uchwały dot. ustawy hazardowej

         - Omówienie uchwały dot. kompetencji cyfrowych

         - Omówienie uchwały dot. USUDE

         - Sprawy bieżące - sprawozdanie za I półrocze 2016 r

 

Załączniki

  I posiedzenie Rady ...yfryzacji.pdf 272,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  II posiedzenie Rady...yfryzacji.pdf 234,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  III posiedzenie Rad...yfryzacji.pdf 326,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Szerokie Porozumien...Cyfrowych.pdf 987,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  IV posiedzenie Rady...yfryzacji.pdf 252,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  V posiedzenie Rady ...yfryzacji.pdf 308,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  VI posiedzenie Rady...yfryzacji.pdf 241,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  VII posiedzenie Rad...yfryzacji.pdf 221,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  VIII posiedzenie Ra...yfryzacji.pdf 236,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  IX posiedzenie Rady...yfryzacji.pdf 317,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  X posiedzenie Rady ...yfryzacji.pdf 55,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XI posiedzenie Rady...yfryzacji.pdf 235,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XII posiedzenie Rad...yfryzacji.pdf 298,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XIII posiedzenie Ra...yfryzacji.pdf 236,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XIV posiedzenie Rad...yfryzacji.pdf 176,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Deliberatywny model... miastach.pdf 330,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XV posiedzenie Rady...yfryzacji.pdf 211,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XVI posiedzenie Rad...yfryzacji.pdf 171,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XVII posiedzenie Ra...yfryzacji.pdf 269,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XVIII posiedzenie R...yfryzacji.pdf 281,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informatyzacja admi...ublicznej.pdf 1,43 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SW IUSER - Krótka ... programu.pdf 4,79 MB (pdf) szczegóły pobierz
  XIX posiedzenie Rad...yfryzacji.pdf 253,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kierunki rozwoju ko...016.02.18.pdf 635,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Program rozwoju bib...016.02.18.pdf 2,16 MB (pdf) szczegóły pobierz
  XX posiedzenie Rady...yfryzacji.pdf 181,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Agenda Cyfrowa fund...P. Gołos.pdf 455,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXI posiedzenie Rad...yfryzacji.pdf 273,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY.pdf 701,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXII_posiedzenie Ra...yfryzacji.pdf 152,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  O DELAB MinC.pdf 7,09 MB (pdf) szczegóły pobierz
  XXIII posiedzenie R...yfryzacji.pdf 179,5 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się