2016-03-18

Działalność Rady do Spraw Cyfryzacji

Posiedzenia Rady

 

Posiedzenie inauguracyjne – 24 czerwca 2014 r.

Tematy:

 • Inauguracja działalności Rady
 • Podsumowanie konferencji Net Mundial
 • Potencjał rozwoju ponownego wykorzystywania zasobów miejskich
 • Innowacje w środowisku cyfrowym – wyzwania dla Europy, Eoin O'Dell, dr prawa z Trinity College, Dublin

II posiedzenie Rady – 17 lipca 2014 r.

Tematy:

 • Harmonogram prac na 2014 r.
 • Ustalenia liczby i składów zespołów roboczych
 • Ustalenia terminów konferencji otwartych
 • Omówienie projektu regulaminu Rady

III posiedzenie Rady – 11 września 2014 r.

Tematy:

 • Program budowy kompetencji cyfrowych
 • Powołanie zespołów roboczych
 • Omówienie projektu regulaminu Rady
 • Internet GovernanceForum – Istambuł

IV posiedzenie Rady – 23 września 2014 r.

Tematy:

 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną

V posiedzenie Rady – 28 października 2014 r.

Tematy:

 • Wystąpienie ministra Andrzeja Halickiego
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 • Gospodarka internetowa – przedstawienie projektu
 • Sprawozdanie z prac zespołów
 • Warsztaty dotyczące neutralności sieci oraz zarządzania Internetem

VI posiedzenie Rady – 18 listopada 2014 r.

Tematy:

 • Sprawy organizacyjne
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną

VII posiedzenie Rady – 18 grudnia 2014 r.

Tematy:

 • Wręczenie nominacji na Wiceprzewodniczącą Rady
 • Przedstawienie planu pracy na 2015 r.
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – podsumowanie uwag
 • Prezentacja prac zespołu do spraw architektury korporacyjnej Państwa - Michał Bukowski, MAC
 • Prezentacja projektu Fundacji Argus: „Dokładniej. Rzetelniej. Taniej. Badania oparte na rejestrach publicznych.”

VIII posiedzenie Rady – 12 lutego 2015 r.

Tematy:

 • Plan prac zespołów (I półrocze)
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej
 • Prezentacja: „Strategia dojścia do rozwiązań interoperacyjnych z UE w zakresie Identyfikacji Elektronicznej" – Tomasz Jeruzalski, MAC

IX posiedzenie Rady – 12 marca 2015 r.

Tematy:

 • Priorytety Polski w dyskusji o Jednolitym Rynku Cyfrowym
 • Sprawozdanie z dotychczasowych prac zespołu do spraw informatyzacji państwa, prezentacja rekomendacji oraz planu działań
 • Prezentacja projektu: System Analiz Orzeczeń Sądowych (SAOS)
 • Priorytety rozwoju kompetencji cyfrowych, oś 3. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) – prezentacja Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
 • Dyskusja nad projektami uchwał Rady:

- nr 3 dotyczącej prac nad projektem założeń projektu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz

- nr 4 dotyczącej kwalifikacji skanów

 • Zasady prac zespołów i publikacji materiałów w Biuletynie Informacji Publicznej
 • Powołanie Koordynatora Rady do Spraw Cyfryzacji do spraw Internet Governance Forum (IGF) Polska

X posiedzenie Rady – 9 kwietnia 2015 r.

Tematy:

 • Sprawozdanie z działalności Rady za 2014 r.
 • Omówienie projektów uchwał nr 3, 4 i 5
 • Konferencja DSM
 • Omówienie opinii Rady w sprawie regulacji zawartych w aktach wykonawczych do ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne

XI posiedzenie Rady – 13 maja 2015 r.

Tematy:

 • Sprawozdanie z działalności Rady za rok 2014 r.
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 • Współpraca z organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się problematyką cyfryzacji
 • Współpraca z ośrodkami naukowymi
 • Jednolity Rynek Cyfrowy - spotkanie z komisarzem Andrusem Ansipem
 • Sprawy różne

XII posiedzenie Rady – 11 czerwca 2015 r.

Tematy:

 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 • Sprawozdanie ze spotkania z wiceprzewodniczącym KE Andrusem Ansipem oraz omówienie dalszych prac nad stanowiskiem w sprawie Jednolitego Rynku Cyfrowego
 • Prezentacja współpracy z Uniwersytetem Warszawskim
 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej - dalsze prace nad projektem ustawy i projektem uchwały
 • Sprawozdanie zespołu do spraw kompetencji cyfrowych
 • Sprawozdanie z wyników pilotażu programu „Cyfrowa szkoła”
 • Sprawy różne

XIII posiedzenie Rady – 9 lipca 2015 r.

Tematy:

 • Omówienie i głosowanie projektów uchwał:

- zespołu do spraw informatyzacji państwa:

  w sprawie rekomendacji dalszych prac w obszarze e-administracji, interoperacyjności, reużywalności i   standaryzacji w procesach informatyzacji Państwa

  w sprawie projektów realizowanych przez administrację w okresie programowania 2014-2020

- współpracy z Uniwersytetem Warszawskim

- w sprawie programu "Cyfrowa Szkoła"

 • Przyjęcie sprawozdania z prac nad rekomendacjami Rady w sprawie przeglądu aktów wykonawczych ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 • Sprawy różne

XIV posiedzenie Rady – 17 września 2015 r.

Tematy:

 • Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych
 • Projekt ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 • Projekt ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
 • Open Government Partnership
 • Prezentacja platformy konsultacji i deliberacji – Centrum Deliberacji w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, lider konsorcjum
 • Internet Governance Forum 2015
 • Raport w sprawie procesu World Summit on the Information Society Forum 2015+
 • Sprawy proceduralne – tryb podejmowania uchwał przez Radę

XV posiedzenie Rady – 8 października 2015 r.

Tematy:

 • Sprawozdanie z prac zespołu do spraw telekomunikacji
 • Open Government Partnership
 • Wybór nowego koordynatora zespołu do spraw informacji publicznej i informacji sektora publicznego

XVI posiedzenie Rady – 19 listopada 2015 r.

Tematy:

 • Pożegnanie Andrzeja Halickiego, posła na Sejm RP
 • Spotkanie z minister Anną Streżyńską
 • Sprawozdanie z Internet Governance Forum 2015 i raport z World Summit on the Information Society Forum 2015+
 • Propozycje do planu prac Rady na 2016 r.

XVII posiedzenie Rady – 10 grudnia 2015 r.

Tematy:

 • Spotkanie z minister Anną Streżyńską
 • Powołanie nowych członków Rady
 • Prezentacja planu i metod pracy Rady
 • Prezentacja dotycząca strategii informatyzacji państwa w zakresie działania Ministra Cyfryzacji

XVIII posiedzenie Rady – 21 stycznia 2016 r.

Tematy:

 • Podsumowanie prac nad nowelizacją ustawy o Policji
 • Plan działań zespołów roboczych
 • Konferencje Rady - omówienie planowanych konferencji 
 • Projekt "Pulpit zarządzania państwem" - prezentacja Adam Góral
 • Raporty Krajowej Izby Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji i Program IUSER - prezentacja Jarosław Tworóg

XIX posiedzenie Rady – 18 lutego 2016 r.

Tematy:

 • Przedstawienie prac grupy do spraw Open Government Partnership
 • Sprawozdanie za rok 2015
 • "Kierunki rozwoju kompetencji cyfrowych w Polsce" - Justyna Jasiewicz, prezentacja wyników prac zespołu do spraw kompetencji cyfrowych
 • „Edukacja cyfrowa dla rozwoju” – Jacek Królikowski, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego”
 • Sprawy bieżące

XX posiedzenie Rady – 10 marca 2016 r.

Tematy:

 • Sprawozdanie z prac zespołu do spraw telekomunikacji
 • Sprawozdanie z prac grupy do spraw Open Government Partnership
 • Przyszłość przychodzi z Polski. Cyfryzacja jako jeden z filarów programu Rady Innowacyjności – spotkanie z prof. Barbarą Piontek
 • Sprawozdanie za rok 2015
 • Sprawy bieżące:

- Projekt uchwały w sprawie CRIP, BIP, obywatel.gov.pl, SSDIP - temat prowadzony przez zespół do spraw informacji publicznej i informacji sektora publicznego

- Projekt uchwały w sprawie inwentaryzacji zasbów państwa - emat prowadzony przez zespół do spraw informatyzacji państwa

- Projekt dokumentu zespołu do spraw Open Government Partnership

- Gospodarka oparta na danych/internet rzeczy

- Zasada geoblockingu

XXI posiedzenie Rady – 14 kwietnia 2016 r.

Tematy:

 • Sprawozdanie zespołu ds. telekomunikacji – m.in. rejestracja prepaidów
 • Omówienie uchwały ws. OGP
 • Plan współpracy Ministerstwa Cyfryzacji z organizacjami pozarządowymi – dyr. Maciej Groń, MC
 • Współpraca z NTIA.

XXII posiedzenie Rady – 20 maja 2016 r.

Tematy:

 • Omówienie uchwały w sprawie projektu ustawy o działaniach antyterrorystycznych.
 • Sprawozdanie z prac zespołu ds. informacji publicznej i informacji sektora publicznego w przedmiocie rekomendacji dotyczących elektronicznych trybów udostępniania informacji w Polsce.
 • Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady za rok 2015.
 • Prezentacjadr hab. Katarzyny Śledziewskiej, dyr. DELab UW.

XXIII posiedzenie Rady – 10 czerwca 2016 r.

Tematy:

 • Prezentacja p. Troelsa Gotsaed Hansena dot. doświadczeń Danii związanych z wprowadzaniem systemu blokad stron hazardowych Sprawozdanie za rok 2015

         - Omówienie uchwały dot. ustawy antyterrorystycznej

         - Omówienie uchwały dot. ustawy hazardowej

         - Omówienie uchwały dot. kompetencji cyfrowych

         - Omówienie uchwały dot. USUDE

         - Sprawy bieżące - sprawozdanie za I półrocze 2016 r

 

Załączniki

  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..