2014-06-27

Dokumenty dotyczące działalności Rady do Spraw Cyfryzacji

Uchwały przyjęte przez Radę

 • Uchwała nr 1 w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady do Spraw Cyfryzacji
 • Uchwała nr 2 w sprawie Projektu założeń projektu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

 

Posiedzenia Rady

Posiedzenie inauguracyjne – 24 czerwca 2014 r.

Tematy:

 • Inauguracja działalności Rady
 • Podsumowanie konferencji Net Mundial
 • Potencjał rozwoju ponownego wykorzystywania zasobów miejskich
 • Innowacje w środowisku cyfrowym – wyzwania dla Europy, Eoin O'Dell, dr prawa z Trinity College, Dublin

II posiedzenie Rady – 17 lipca 2014 r.

Tematy:

 • Harmonogram prac na 2014 r.
 • Ustalenia liczby i składów zespołów roboczych
 • Ustalenia terminów konferencji otwartych
 • Omówienie projektu regulaminu Rady

III posiedzenie Rady – 11 września 2014 r.

Tematy:

 • Program budowy kompetencji cyfrowych
 • Powołanie zespołów roboczych
 • Omówienie projektu regulaminu Rady
 • Internet GovernanceForum – Istambuł

IV posiedzenie Rady – 23 września 2014 r.

Tematy:

 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną

V posiedzenie Rady – 28 października 2014 r.

Tematy:

 • Wystąpienie ministra Andrzeja Halickiego
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 • Gospodarka internetowa – przedstawienie projektu
 • Sprawozdanie z prac zespołów
 • Warsztaty dotyczące neutralności sieci oraz zarządzania Internetem

VI posiedzenie Rady – 18 listopada 2014 r.

Tematy:

 • Sprawy organizacyjne
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną

VII posiedzenie Rady – 18 grudnia 2014 r.

Tematy:

 • Wręczenie nominacji na Wiceprzewodniczącą Rady
 • Przedstawienie planu pracy na 2015 r.
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – podsumowanie uwag
 • Prezentacja prac zespołu do spraw architektury korporacyjnej Państwa - Michał Bukowski, MAC
 • Prezentacja projektu Fundacji Argus: „Dokładniej. Rzetelniej. Taniej. Badania oparte na rejestrach publicznych.”

VIII posiedzenie Rady – 12 lutego 2015 r.

Tematy:

 • Plan prac zespołów (I półrocze)
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej
 • Prezentacja: „Strategia dojścia do rozwiązań interoperacyjnych z UE w zakresie Identyfikacji Elektronicznej" – Tomasz Jeruzalski, MAC

IX posiedzenie Rady – 12 marca 2015 r.

Tematy:

 • Priorytety Polski w dyskusji o Jednolitym Rynku Cyfrowym
 • Sprawozdanie z dotychczasowych prac zespołu do spraw informatyzacji państwa, prezentacja rekomendacji oraz planu działań
 • Prezentacja projektu: System Analiz Orzeczeń Sądowych (SAOS)
 • Priorytety rozwoju kompetencji cyfrowych, oś 3. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) – prezentacja Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
 • Dyskusja nad projektami uchwał Rady:

- nr 3 dotyczącej prac nad projektem założeń projektu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz

- nr 4 dotyczącej kwalifikacji skanów

 • Zasady prac zespołów i publikacji materiałów w Biuletynie Informacji Publicznej
 • Powołanie Koordynatora Rady do Spraw Cyfryzacji do spraw Internet Governance Forum (IGF) Polska

X posiedzenie Rady – 9 kwietnia 2015 r.

Tematy:

 • Sprawozdanie z działalności Rady za 2014 r.
 • Omówienie projektów uchwał nr 3, 4 i 5
 • Konferencja DSM
 • Omówienie opinii Rady w sprawie regulacji zawartych w aktach wykonawczych do ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne

XI posiedzenie Rady – 13 maja 2015 r.

Tematy:

 • Sprawozdanie z działalności Rady za rok 2014 r.
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 • Współpraca z organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się problematyką cyfryzacji
 • Współpraca z ośrodkami naukowymi
 • Jednolity Rynek Cyfrowy - spotkanie z komisarzem Andrusem Ansipem
 • Sprawy różne

XII posiedzenie Rady – 11 czerwca 2015 r.

Tematy:

 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 • Sprawozdanie ze spotkania z wiceprzewodniczącym KE Andrusem Ansipem oraz omówienie dalszych prac nad stanowiskiem w sprawie Jednolitego Rynku Cyfrowego
 • Prezentacja współpracy z Uniwersytetem Warszawskim
 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej - dalsze prace nad projektem ustawy i projektem uchwały
 • Sprawozdanie zespołu do spraw kompetencji cyfrowych
 • Sprawozdanie z wyników pilotażu programu „Cyfrowa szkoła”
 • Sprawy różne

XIII posiedzenie Rady – 9 lipca 2015 r.

Tematy:

 • Omówienie i głosowanie projektów uchwał:

- zespołu do spraw informatyzacji państwa:

  w sprawie rekomendacji dalszych prac w obszarze e-administracji, interoperacyjności, reużywalności i   standaryzacji w procesach informatyzacji Państwa

  w sprawie projektów realizowanych przez administrację w okresie programowania 2014-2020

- współpracy z Uniwersytetem Warszawskim

- w sprawie programu "Cyfrowa Szkoła"

 • Przyjęcie sprawozdania z prac nad rekomendacjami Rady w sprawie przeglądu aktów wykonawczych ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 • Sprawy różne

XIV posiedzenie Rady – 17 września 2015 r.

Tematy:

 • Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych
 • Projekt ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 • Projekt ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
 • Open Government Partnership
 • Prezentacja platformy konsultacji i deliberacji – Centrum Deliberacji w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, lider konsorcjum
 • Internet Governance Forum 2015
 • Raport w sprawie procesu World Summit on the Information Society Forum 2015+
 • Sprawy proceduralne – tryb podejmowania uchwał przez Radę

XV posiedzenie Rady – 8 października 2015 r.

Tematy:

 • Sprawozdanie z prac zespołu do spraw telekomunikacji
 • Open Government Partnership
 • Wybór nowego koordynatora zespołu do spraw informacji publicznej i informacji sektora publicznego

XVI posiedzenie Rady – 19 listopada 2015 r.

Tematy:

 • Pożegnanie Andrzeja Halickiego, posła na Sejm RP
 • Spotkanie z minister Anną Streżyńską
 • Sprawozdanie z Internet Governance Forum 2015 i raport z World Summit on the Information Society Forum 2015+
 • Propozycje do planu prac Rady na 2016 r.

XVII posiedzenie Rady – 10 grudnia 2015 r.

Tematy:

 • Spotkanie z minister Anną Streżyńską
 • Powołanie nowych członków Rady
 • Prezentacja planu i metod pracy Rady
 • Prezentacja dotycząca strategii informatyzacji państwa w zakresie działania Ministra Cyfryzacji

Załączniki

  Agenda posiedzenia 24.06.2014.pdf 183,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2 posiedzenie RDC 17.07.2014.docx 25,11 KB (doc) szczegóły pobierz
  3 posiedzenie RDC 11.09.2014.docx 29,11 KB (doc) szczegóły pobierz
  4 posiedzenie RDC 23.09.2014.docx 24,15 KB (doc) szczegóły pobierz
  5 posiedzenie RDC 28.10.2014.docx 23,53 KB (doc) szczegóły pobierz
  6 posiedzenie RDC 18.11.2014.docx 18,32 KB (doc) szczegóły pobierz
  7 posiedzenie RDC 18.12.2014.docx 476,06 KB (doc) szczegóły pobierz
  8 posiedzenie RDC 12.02.2015.docx 29,81 KB (doc) szczegóły pobierz
  IX posiedzenie Rady...2.03.2015.pdf 298,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  X posiedzenie Rady ...9.04.2015.pdf 270,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr 2 Rady ...osowania.pdf 256,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwała nr 2 Rady ...ania_skan.pdf 306,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwała nr 3_Rady ...ania_skan.pdf 73,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwała nr 3_zał_... rok 2014.pdf 260,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwała nr 3_zał_...2014_skan.pdf 255,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XI posiedzenie Rady...015 05 13.pdf 235,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XII posiedzenie Rad...015.06.11.pdf 298,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XIII posiedzenie Ra...015.07.09.pdf 236,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwała nr 3 Rady ...osowania.pdf 218,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  RdC uchwała nr 4 w...osowania.pdf 306,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  RdC uchwała nr 4 w...ania_skan.pdf 169,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  RdC uchwała nr 5 w...osowania.pdf 227,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  RdC uchwała nr 5 w...ania_skan.pdf 119,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  RdC uchwała nr 6 w...osowania.pdf 227,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  RdC uchwała nr 6 w...ania_skan.pdf 115,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  RdC uchwała nr 7 w...osowania.pdf 225,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  RdC uchwała nr 7 w...ania_skan.pdf 87,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwała nr 8 Rady ...osowania.pdf 228,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwała nr 8 Rady ...ania_skan.pdf 135,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XIV posiedzenie Rad...015 09 17.pdf 176,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XV posiedzenie Rady...015.10.09.pdf 211,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  RdC uchwała nr 9 w...osowania.pdf 231,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  RdC uchwała nr 9 w...ania_skan.pdf 163,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XVI posiedzenie Rad...015 11 20.pdf 171,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XVII posiedzenie Ra...yfryzacji.pdf 269,52 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się