2016-01-07

Rejestr umów/zamówień

 

Rejestr umów zawartych w 2019 roku

 

Rejestr umów zawartych w 2018 roku

 

Rejestr umów zawartych w 2017 roku

 

Rejestr umów zawartych w 2016 roku

 

Rejestr umów zawartych w 2015 roku

 

Rejestr umów z roku 2014, 2013, 2012 umieszczono w załącznikach.

Załączniki

  2012 - rejestr umó...zawartych.pdf 234,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2013 - rejestr umó...zawartych.pdf 644,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2014 - rejestr umó...zawartych.pdf 507,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2015 - rejestr umó...zawartych.pdf 351,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20161230 Rejestr um...ku na BIP.pdf 911,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20171229 Rejestr um...ku na BIP.pdf 997,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20181231 Rejestr um...ku na BIP.pdf 918,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20190405 cały rej...wysłania.pdf 374,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  22.07.2019 r. Cały...jestr BIP.pdf 436,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  rejestr umów 2020 ...9.12.2020.xls 214,5 KB (xls) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się