Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wykaz kandydatów na ekspertów instytucji pośredniczącej dla Działania 2.18 Programu Operacyjnego "Wiedza Edukacja Rozwój" 2014 - 2020
Wykaz kandydatów na ekspertów instytucji pośredniczącej dla
Działania 2.18 Programu Operacyjnego "Wiedza Edukacja Rozwój"
2014 - 2020
21.08.2015 więcej
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
prowadzony przez Biuro Ministra MAC
22.07.2014 więcej
Wykaz fundacji nadzorowanych przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
Wykaz fundacji nadzorowanych przez Ministra Administracji i
Cyfryzacji - stan na dzień 1 marca 2015 r.
26.03.2014 więcej
Lista gmin wpisanych na podstawie art.10 i 12 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r....
Lista gmin wpisanych na podstawie art. 10 i 12 ustawy z dnia 6
stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych
14.01.2013 więcej
Związki powiatów i związki międzygminne
Wykaz związków powiatów oraz związków międzygminnych wg
stanu...
17.01.2012 więcej