Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Analiza ekonomiczno - finansowa modelu dla wyceny częstotliwości w paśmie 800 MHz
Analiza ekonomiczno - finansowa modelu dla wyceny
częstotliwości w paśmie 800 MHz
18.02.2016 więcej
Założenia komponentu badawczego Cyfrowa szkoła
Założenia komponentu badawczego Cyfrowa szkoła
29.01.2016 więcej
Analiza przyg. gosp. domow. do odbioru naz. telew. cyfr.-III etap
Analiza przyg. gosp. domow. do odbioru naz. telew. cyfr.-III etap
29.01.2016 więcej
Analiza przyg. gosp. dom. do odbioru naziemnej telew. cyfr.-II etap
Analiza przyg. gosp. dom. do odbioru naziemnej telew. cyfr.-II
etap
29.01.2016 więcej
Analiza przyg. gosp. dom. do odbioru naziemnej telew.cyfr.-badanie reg
Analiza przyg. gosp. dom. do odbioru naziemnej
telew.cyfr.-badanie reg
29.01.2016 więcej
Opinia komentarz do ACTA
Opinia komentarz do ACTA
29.01.2016 więcej
Ekspertyza Prawo i ekonomia regulacji otwartego dostępu
Ekspertyza Prawo i ekonomia regulacji otwartego dostępu
29.01.2016 więcej
Ekspertyza zaawansowanie rozwoju sieci szerokopasmowych w Polsce
Ekspertyza zaawansowanie rozwoju sieci szerokopasmowych w Polsce
28.01.2016 więcej
Badanie przedstawicieli grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym
Badanie przedstawicieli grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym
28.01.2016 więcej
12