2016-02-17

Analiza finansowo - ekonomiczna związana z etapem eksploatacji wybudowanej infrastruktury na lata 2014 -2030, w związku z realizacją projektu „ Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”

Ekspertyza zawiera analizę finansowo - ekonomiczną związaną z etapem eksploatacji wybudowanej infrastruktury na lata 2014 -2030, w związku z realizacją projektu „ Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013.

 

 Załącznik nr 1 – Rachunek zysków i strat, bilans oraz rachunek przepływów pieniężnych: Operatora Infrastruktury, Samorządu Województwa Podlaskiego oraz ww. projektu (suma bilansu Operatora Infrastruktury oraz Samorządu Województwa Podlaskiego).

 

 Załącznik nr 2 - Rekomendacja optymalnego trybu wyboru operatora infrastruktury przez Województwo Podlaskie, struktury prawno-finansowej etapu eksploatacji projektu oraz kluczowych kryteriów wyboru podmiotu prywatnego, w związku z realizacją projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013”.

 

 Załącznik nr 3 - Zbiorcze podsumowanie wyników przeprowadzonych analiz dla wariantów zarządzania siecią przez Operatora Infrastruktury w wariancie podstawowym i miniDBO.

Załączniki

  MAC-podlaskie-ekspe...2025_MAiC.pdf 1,94 MB (pdf) szczegóły pobierz
  MAC-podlaskie-ekspe..._25022013.pdf 2,97 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2 MA...0225_MAiC.pdf 620,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3 po...y_miniDBO.pdf 373,98 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się