Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Analiza prawna dotycząca różnicowania stawek opłat za zajęcie pasa drogowego pod kątem pomocy publicznej oraz przepisów obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej
Analiza prawna dotycząca różnicowania stawek opłat za
zajęcie pasa drogowego pod kątem pomocy publicznej oraz
przepisów obowiązujących w państwach członkowskich Unii
Europejskiej
18.02.2016 więcej
Analiza związana z realizacją przez Agencję Rozwoju Mazowsza SA projektu pn. "Internet dla Mazowsza"
Analiza związana z realizacją przez Agencję Rozwoju Mazowsza
SA projektu pn. "Internet dla Mazowsza" współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2007-2013
17.02.2016 więcej
Ocena prawna projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
Ocena prawna projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady
03.02.2016 więcej
Analiza kryteriów ochrony służby radionawigacji lotniczej w zakresie częstotliw. 694-790 MHz
Analiza kryteriów ochrony służby radionawigacji lotniczej w
zakresie częstotliw. 694-790 MHz
03.02.2016 więcej
Raport końcowy dot. budowy infrastruktury teleinformatycznej
Raport końcowy dot. budowy infrastruktury teleinformatycznej
01.02.2016 więcej
Sytuacja komórek IT centralnej administracji rządowej w 2012 r.
Sytuacja komórek IT centralnej administracji rządowej w 2012 r.
01.02.2016 więcej
Ekspertyza dojrzałość rynku elekt. biznesu typu B2B w Polsce
Ekspertyza dojrzałość rynku elekt. biznesu typu B2B w Polsce
01.02.2016 więcej
Ekspertyza w przedmiocie propozycji zmian w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych opartych na rozwiązaniach projektu rozporządzenia ogólnego
Ekspertyza w przedmiocie propozycji zmian w polskiej ustawie o
ochronie danych osobowych opartych na rozwiązaniach projektu
rozporządzenia ogólnego.
29.01.2016 więcej
Memorandum dotyczące prawnych uwarunkowań ponownego wykorzystywania zasobów będących w posiadaniu bibliotek, muzeów oraz archiwów
Memorandum dotyczące prawnych uwarunkowań ponownego
wykorzystywania zasobów będących w posiadaniu bibliotek,
muzeów oraz archiwów.
29.01.2016 więcej
Ekspertyza techniczna dotycząca SSDIP
Ekspertyza techniczna dotycząca SSDIP
29.01.2016 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się