Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Analiza prawna dotycząca różnicowania stawek opłat za zajęcie pasa drogowego pod kątem pomocy publicznej oraz przepisów obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej
Analiza prawna dotycząca różnicowania stawek opłat za
zajęcie pasa drogowego pod kątem pomocy publicznej oraz
przepisów obowiązujących w państwach członkowskich Unii
Europejskiej
18.02.2016 więcej
Analiza związana z realizacją przez Agencję Rozwoju Mazowsza SA projektu pn. "Internet dla Mazowsza"
Analiza związana z realizacją przez Agencję Rozwoju Mazowsza
SA projektu pn. "Internet dla Mazowsza" współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2007-2013
17.02.2016 więcej
Ocena prawna projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
Ocena prawna projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady
03.02.2016 więcej
Analiza kryteriów ochrony służby radionawigacji lotniczej w zakresie częstotliw. 694-790 MHz
Analiza kryteriów ochrony służby radionawigacji lotniczej w
zakresie częstotliw. 694-790 MHz
03.02.2016 więcej
Raport końcowy dot. budowy infrastruktury teleinformatycznej
Raport końcowy dot. budowy infrastruktury teleinformatycznej
01.02.2016 więcej
Sytuacja komórek IT centralnej administracji rządowej w 2012 r.
Sytuacja komórek IT centralnej administracji rządowej w 2012 r.
01.02.2016 więcej
Ekspertyza dojrzałość rynku elekt. biznesu typu B2B w Polsce
Ekspertyza dojrzałość rynku elekt. biznesu typu B2B w Polsce
01.02.2016 więcej
Ekspertyza w przedmiocie propozycji zmian w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych opartych na rozwiązaniach projektu rozporządzenia ogólnego
Ekspertyza w przedmiocie propozycji zmian w polskiej ustawie o
ochronie danych osobowych opartych na rozwiązaniach projektu
rozporządzenia ogólnego.
29.01.2016 więcej
Memorandum dotyczące prawnych uwarunkowań ponownego wykorzystywania zasobów będących w posiadaniu bibliotek, muzeów oraz archiwów
Memorandum dotyczące prawnych uwarunkowań ponownego
wykorzystywania zasobów będących w posiadaniu bibliotek,
muzeów oraz archiwów.
29.01.2016 więcej
Ekspertyza techniczna dotycząca SSDIP
Ekspertyza techniczna dotycząca SSDIP
29.01.2016 więcej
12