Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Opracowanie zaleceń i narzędzi do kształtowania cen dostępu hurtowego do sieci szerokopasmowych wybudowanych przy współfinansowaniu z funduszy unijnych
Opracowanie zaleceń i narzędzi do kształtowania cen dostępu
hurtowego do sieci szerokopasmowych wybudowanych przy
współfinansowaniu z funduszy unijnych
18.02.2016 więcej
Ekspertyza w zakresie koncepcji rozwoju działalności telekomunikacyjnej prowadzonej przez gminę Miasto Puławy z wykorzystaniem sieci szerokopasmowej...
Ekspertyza w zakresie koncepcji rozwoju działalności
telekomunikacyjnej prowadzonej przez gminę Miasto Puławy z
wykorzystaniem sieci szerokopasmowej wybudowanej w ramach
projektu „Puławy w Sieci. Budowa szerokopasmowej sieci
teleinformatycznej i usług” wraz z indywidualnymi
konsultacjami.
18.02.2016 więcej
Skutki regulacji dotyczącej harmonizacji widma oraz usankcjonowania usług specjalistycznych oraz ekspertyza w zakresie skutków regulacji
Skutki regulacji dotyczącej harmonizacji widma oraz
usankcjonowania usług specjalistycznych oraz ekspertyza w
zakresie skutków regulacji
04.02.2016 więcej
Badanie społeczne dotyczące poznania opinii społeczeństwa na temat przechodzenia z nadawania analogowego na cyfrowe w radiofonii naziemnej
Badanie społeczne dotyczące poznania opinii społeczeństwa na
temat przechodzenia z nadawania analogowego na cyfrowe w
radiofonii naziemnej
04.02.2016 więcej
Internet i nowe technologie w zapobieganiu samobójstwom
Internet i nowe technologie w zapobieganiu samobójstwom
03.02.2016 więcej
Wykaz kompetencji kadry zarządzającej ICT w administracji publicznej w oparciu o e-Competence Framework 3.0
Wykaz kompetencji kadry zarządzającej ICT w administracji
publicznej w oparciu o e-Competence Framework 3.0
03.02.2016 więcej
Rozwój kompetencji cyfrowych w działaniach jednostek samorządu terytorialnego oraz możliwe obszary i narzędzia współpracy z administracja rządową.
Rozwój kompetencji cyfrowych w działaniach jednostek samorządu
terytorialnego oraz możliwe obszary i narzędzia współpracy z
administracja rządową.
03.02.2016 więcej
Rewitalizacja sieci publicznych punktów dostępu do internetu w kontektcie dotwiadczeń Programu Rozwoju bibliotek Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
Rewitalizacja sieci publicznych punktów dostępu do internetu w
kontekście doświadczeń Programu Rozwoju bibliotek
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
03.02.2016 więcej
Potencjał organizacji pozarządowych w zakresie realizacji zadań publicznych w obszarze społeczeństwa informacyjnego
Potencjał organizacji pozarządowych w zakresie realizacji
zadań publicznych w obszarze społeczeństwa informacyjnego
03.02.2016 więcej
Ocena koncepcji spółki celowej - SPV
Ocena koncepcji spółki celowej - SPV
03.02.2016 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się