Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Opracowanie zaleceń i narzędzi do kształtowania cen dostępu hurtowego do sieci szerokopasmowych wybudowanych przy współfinansowaniu z funduszy unijnych
Opracowanie zaleceń i narzędzi do kształtowania cen dostępu
hurtowego do sieci szerokopasmowych wybudowanych przy
współfinansowaniu z funduszy unijnych
18.02.2016 więcej
Ekspertyza w zakresie koncepcji rozwoju działalności telekomunikacyjnej prowadzonej przez gminę Miasto Puławy z wykorzystaniem sieci szerokopasmowej...
Ekspertyza w zakresie koncepcji rozwoju działalności
telekomunikacyjnej prowadzonej przez gminę Miasto Puławy z
wykorzystaniem sieci szerokopasmowej wybudowanej w ramach
projektu „Puławy w Sieci. Budowa szerokopasmowej sieci
teleinformatycznej i usług” wraz z indywidualnymi
konsultacjami.
18.02.2016 więcej
Skutki regulacji dotyczącej harmonizacji widma oraz usankcjonowania usług specjalistycznych oraz ekspertyza w zakresie skutków regulacji
Skutki regulacji dotyczącej harmonizacji widma oraz
usankcjonowania usług specjalistycznych oraz ekspertyza w
zakresie skutków regulacji
04.02.2016 więcej
Badanie społeczne dotyczące poznania opinii społeczeństwa na temat przechodzenia z nadawania analogowego na cyfrowe w radiofonii naziemnej
Badanie społeczne dotyczące poznania opinii społeczeństwa na
temat przechodzenia z nadawania analogowego na cyfrowe w
radiofonii naziemnej
04.02.2016 więcej
Internet i nowe technologie w zapobieganiu samobójstwom
Internet i nowe technologie w zapobieganiu samobójstwom
03.02.2016 więcej
Wykaz kompetencji kadry zarządzającej ICT w administracji publicznej w oparciu o e-Competence Framework 3.0
Wykaz kompetencji kadry zarządzającej ICT w administracji
publicznej w oparciu o e-Competence Framework 3.0
03.02.2016 więcej
Rozwój kompetencji cyfrowych w działaniach jednostek samorządu terytorialnego oraz możliwe obszary i narzędzia współpracy z administracja rządową.
Rozwój kompetencji cyfrowych w działaniach jednostek samorządu
terytorialnego oraz możliwe obszary i narzędzia współpracy z
administracja rządową.
03.02.2016 więcej
Rewitalizacja sieci publicznych punktów dostępu do internetu w kontektcie dotwiadczeń Programu Rozwoju bibliotek Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
Rewitalizacja sieci publicznych punktów dostępu do internetu w
kontekście doświadczeń Programu Rozwoju bibliotek
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
03.02.2016 więcej
Potencjał organizacji pozarządowych w zakresie realizacji zadań publicznych w obszarze społeczeństwa informacyjnego
Potencjał organizacji pozarządowych w zakresie realizacji
zadań publicznych w obszarze społeczeństwa informacyjnego
03.02.2016 więcej
Ocena koncepcji spółki celowej - SPV
Ocena koncepcji spółki celowej - SPV
03.02.2016 więcej
12