2016-02-03

Internet i nowe technologie w zapobieganiu samobójstwom

Internet i nowe technologie w zapobieganiu samobójstwom

 

Od wielu lat na świecie obserwuje się znaczne zainteresowanie problematyką prewencji samobójstw. Wiąże się to ze wzrostem wskaźników i alarmującymi prognozami WHO, zwłaszcza dotyczącymi ludzi młodych. Formułowane są wytyczne i strategie na poziomie światowym -WHO i europejskim -Komisja Europejska, a także wdrażane programy narodowe i międzynarodowe. Działania te okazały się skuteczne i w regionach, gdzie je podjęto liczba samobójstw zmalała.

Dotychczasowe tradycyjne metody działań profilaktycznych, takie jak oddziaływania na populacje ogólną, opiekę specjalistyczną zostały istotnie spersonalizowane i poszerzone przez skierowanie ich bezpośrednio do poszczególnych osób z ryzykiem samobójstwa lub do osób jej bliskich.

Możliwości takie pojawiły się wraz z rozwojem nowych mediów (Internet, urządzenia mobilne).

 

Rozwój Internetu niesie zagrożenie (rozpowszechnienie informacji prosuicydalnej, cyber przemoc czy pakty samobójcze) ale z drugiej strony daje nowe możliwości spersonalizowanej pomocy za pomocą wyspecjalizowanych portali wykorzystujących wszystkie formy i kanały stacjonarnej i mobilnej komunikacji elektronicznej z osobami z grup ryzyka (czaty, fora, hotline, smsy, mejle).W obecnej chwili trudno przewidzieć, w którą stronę potoczy się dalszy rozwój, ale na pewno Internet i nowe media będą odgrywać znaczącą rolę.

Załączniki

  Internet i nowe tec...bójstwom.pdf 2,92 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się