Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Ekspertyza dotycząca zgodności realizacji projektu „Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej” z umową o dofinansowanie oraz przepisami prawa
Ekspertyza dotycząca zgodności realizacji projektu „Budowa
Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej” z umową o dofinansowanie
oraz przepisami prawa
18.02.2016 więcej
Raport końcowy z badania dotyczącego wpływu rozwoju Internetu szerokopasmowego na społeczeństwo i gospodarkę w Polsce w ramach Projektu systemowego – działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu
Raport końcowy z badania dotyczącego wpływu rozwoju Internetu
szerokopasmowego na społeczeństwo i gospodarkę w Polsce w
ramach Projektu systemowego – działania na rzecz rozwoju
szerokopasmowego dostępu do Internetu
10.02.2016 więcej
E - podręcznik vademecum
E - podręcznik vademecum
05.02.2016 więcej
Ekspertyza dotycząca wpływu zmiany przeznaczenia pasma 700 MHz
Ekspertyza dotycząca wpływu zmiany przeznaczenia pasma 700 MHz
05.02.2016 więcej
Sytuacja komórek IT centralnej administracji rządowej w 2014 r.
Sytuacja komórek IT centralnej administracji rządowej w 2014 r.
05.02.2016 więcej
System bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP
System bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP
05.02.2016 więcej
Raport "Wpływ cyfryzacji na działania urzędów administracji publicznej w 2015 r."
Raport "Wpływ cyfryzacji na działania urzędów administracji
publicznej w 2015 r."
05.02.2016 więcej
Ramowy katalog kompetencji cyfrowych
Ramowy katalog kompetencji cyfrowych
05.02.2016 więcej
Jednolite systemy informacyjne państwa w doświadczeniach państw Unii Europejskiej
Jednolite systemy informacyjne państwa w doświadczeniach
państw Unii Europejskiej
05.02.2016 więcej
Analiza dotycząca różnych możliwości podłączenia sieci „ostatniej mili”
Analiza dotycząca różnych możliwości podłączenia sieci
„ostatniej mili”
04.02.2016 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się