Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Ekspertyza dotycząca zgodności realizacji projektu „Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej” z umową o dofinansowanie oraz przepisami prawa
Ekspertyza dotycząca zgodności realizacji projektu „Budowa
Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej” z umową o dofinansowanie
oraz przepisami prawa
18.02.2016 więcej
Raport końcowy z badania dotyczącego wpływu rozwoju Internetu szerokopasmowego na społeczeństwo i gospodarkę w Polsce w ramach Projektu systemowego – działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu
Raport końcowy z badania dotyczącego wpływu rozwoju Internetu
szerokopasmowego na społeczeństwo i gospodarkę w Polsce w
ramach Projektu systemowego – działania na rzecz rozwoju
szerokopasmowego dostępu do Internetu
10.02.2016 więcej
E - podręcznik vademecum
E - podręcznik vademecum
05.02.2016 więcej
Ekspertyza dotycząca wpływu zmiany przeznaczenia pasma 700 MHz
Ekspertyza dotycząca wpływu zmiany przeznaczenia pasma 700 MHz
05.02.2016 więcej
Sytuacja komórek IT centralnej administracji rządowej w 2014 r.
Sytuacja komórek IT centralnej administracji rządowej w 2014 r.
05.02.2016 więcej
System bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP
System bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP
05.02.2016 więcej
Raport "Wpływ cyfryzacji na działania urzędów administracji publicznej w 2015 r."
Raport "Wpływ cyfryzacji na działania urzędów administracji
publicznej w 2015 r."
05.02.2016 więcej
Ramowy katalog kompetencji cyfrowych
Ramowy katalog kompetencji cyfrowych
05.02.2016 więcej
Jednolite systemy informacyjne państwa w doświadczeniach państw Unii Europejskiej
Jednolite systemy informacyjne państwa w doświadczeniach
państw Unii Europejskiej
05.02.2016 więcej
Analiza dotycząca różnych możliwości podłączenia sieci „ostatniej mili”
Analiza dotycząca różnych możliwości podłączenia sieci
„ostatniej mili”
04.02.2016 więcej
12