2016-02-05

Ekspertyza dotycząca wpływu zmiany przeznaczenia pasma 700 MHz

Ekspertyza dotycząca wpływu zmiany przeznaczenia pasma 700 MHz

 

Cel i zakres

Niniejsza ekspertyza została przygotowana na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji, w celu określenia potencjalnych skutków decyzji odnośnie przyszłego przeznaczenia pasma

700 MHz w UE dla Polski.

Przedmiotem ekspertyzy jest określenie skutków ekonomicznych i społecznych decyzji o zmianie przeznaczenia pasma 700 MHz, tj. przeznaczenia na usługę bezprzewodowego przesyłu danych, w odniesieniu do możliwych dat takiej zmiany. W szczególności ocena dotyczy wpływu zmiany na:

  • rynek telefonii komórkowej tj.

             -operatorów komórkowych,

             - użytkowników telefonii komórkowej,

  • rynek naziemnej telewizji cyfrowej tj.

             -nadawców cyfrowej telewizji naziemnej i operatorów multipleksów,

             -odbiorców cyfrowej telewizji naziemnej,

  • budżet państwa (pod kątem możliwych wpływów budżetowych),
  • sektor PMSE.

 

 

W ramach ekspertyzy przenalizowano również uwarunkowania prawne mające wpływ na możliwość zmiany przeznaczenia pasma 700 MHz (w tym kwestie koordynacji międzynarodowej) oraz potencjalne konsekwencje tej decyzji na segment WSD.

Załączniki

  Ekspertyza dotyczą...a 700 MHz.pdf 1,5 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 4_mo...onsumenta.xls 333 KB (xls) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 5_mo...a 700 MHz.xls 92 KB (xls) szczegóły pobierz
  Ekspertyza 700 MHz_...ja czysta.pdf 6,68 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się