Lista artykułów

Nazwa artykułu
Analiza rynku telekomunikacyjnego w obszarze inwestycji MŚP w sieci szerokopasmowe
Analiza rynku telekomunikacyjnego w obszarze inwestycji MŚP w
sieci szerokopasmowe
31.01.2017 więcej
Badanie społeczne dotyczące poznania opinii społeczeństwa na temat przechodzenia z nadawania analogowego na cyfrowe w radiofonii naziemnej
Badanie społeczne dotyczące poznania opinii społeczeństwa na
temat przechodzenia z nadawania analogowego na cyfrowe w
radiofonii naziemnej
31.01.2017 więcej
Analiza prawna - Regulacje partnerstwa publiczno-prywatnego w wybranych krajach Unii Europejskiej i prawie polskim – możliwości zmian
Analiza prawna - Regulacje partnerstwa publiczno-prywatnego w
wybranych krajach Unii Europejskiej i prawie polskim –
możliwości zmian
24.01.2017 więcej
"Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej" Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
"Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej" Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
19.12.2016 więcej
Przedmiot umowy nr 9/DKFE/UD/2016 z dnia 21 listopada 2016 r. - Całościowa koncepcja wzmocnienia polskiej edukacji informatycznej w kierunku zwiększonego kształcenia wybitnych specjalistów
Całościowa koncepcja wzmocnienia polskiej edukacji
informatycznej w kierunku zwiększonego kształcenia wybitnych
specjalistów
12.12.2016 więcej
Standard sposobu i zakresu prowadzenia szkoleń i zajęć animacyjnych w zakresie kompetencji cyfrowych skierowanych do grupy 65 w działaniu 3.1 POPC
Standard sposobu i zakresu prowadzenia szkoleń i zajęć
animacyjnych w zakresie kompetencji cyfrowych skierowanych do
grupy 65 w działaniu 3.1 POPC
09.12.2016 więcej
Opinia prawna dot. dostępu do informacji publicznej o ugodzie ze Sferią
Opinia prawna dot. dostępu do informacji publicznej o ugodzie ze
Sferią
01.03.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się