2017-01-31

Analiza rynku telekomunikacyjnego w obszarze inwestycji MŚP w sieci szerokopasmowe

Przedmiotem niniejszego raportu jest analiza rynku telekomunikacyjnego w obszarze
inwestycji sektora mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (dalej
„MŚP”) w sieci szerokopasmowe.
 
Zgodnie ze stosowaną definicją UE „na kategorię mikroprzedsiębiorstw oraz małych
i średnich przedsiębiorstw (MŚP) składają się przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż
250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro, a/lub całkowity
bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro”. Operatorzy z segmentu MŚP są
charakterystyczną grupą podmiotów dla polskiego rynku telekomunikacyjnego. Wedle
danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej „UKE), do Systemu Informacyjnego
o Infrastrukturze Szerokopasmowej (dalej „SIIS”) w 2016 r. informacje o swojej
infrastrukturze przesłało 2871 przedsiębiorców telekomunikacyjnych, z czego większość
stanowią mikro, małe i średnie firmy. Wyraźną obecność MŚP na rynku dostępu
szerokopasmowego potwierdzają dane z raportów UKE3, opracowań firm analitycznych oraz
branżowych izb gospodarczych. W 2015 r. udział obsługiwanych abonentów usług
stacjonarnego dostępu do internetu przez ten segment operatorów wynosił 28,3%, podczas
gdy rok wcześniej 28,1%.
 
 
Pełna treść analizy została umieszczona w załączniku.

Załączniki

  Raport dla MAC_Inwe...10-30i .pdf 910,23 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się