Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Raport końcowy Akademii Otwartych Danych
Raport końcowy Akademii Otwartych Danych
21.08.2020 więcej
Badanie jakościowe wśród osób odpowiedzialnych za realizację Programu Otwierania Danych Publicznych oraz wśród jego beneficjentów
Badanie jakościowe wśród osób odpowiedzialnych za realizację
Programu Otwierania Danych Publicznych oraz wśród jego
beneficjentów
18.08.2020 więcej
Analiza efektów interwencji publicznych podjętych dotychczas na podstawie programu pomocowego dla I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz zmian w kondycji rynku telekomunikacyjnego w Polsce, jakie zaszły w trakcie wdrażania tego programu
Analiza efektów interwencji publicznych podjętych dotychczas na
podstawie programu pomocowego dla I osi priorytetowej Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz zmian w
kondycji rynku telekomunikacyjnego w Polsce, jakie zaszły w
trakcie wdrażania tego programu
23.06.2020 więcej
Raport, powstały w wyniku umowy nr 46/DODiRK/OD/2019 dot. przeprowadzonego audytu portalu www.dane.gov.pl pod kątem zgodności z wymaganiami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
Raport, powstały w wyniku umowy nr 46/DODiRK/OD/2019 dot.
przeprowadzonego audytu portalu www.dane.gov.pl pod kątem
zgodności z wymaganiami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 o
dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych
podmiotów publicznych
23.01.2020 więcej
Ekspertyza dotycząca czynności niezbędnych do przeprowadzenia oceny skutków ochrony danych osobowych na potrzeby ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
Ekspertyza dotycząca czynności niezbędnych do przeprowadzenia
oceny skutków ochrony danych osobowych na potrzeby ponownego
wykorzystywania informacji sektora publicznego
10.01.2020 więcej
Raport, powstały w wyniku umowy nr 48/DODiRK/OD/2019 dot. przeprowadzonego badania User Experience portalu www.dane.gov.pl
Raport, powstały w wyniku umowy nr 48/DODiRK/OD/2019 dot.
przeprowadzonego badania User Experience portalu www.dane.gov.pl
02.12.2019 więcej
Analiza prawna na temat możliwości określenia obszarów zastosowania procesów automatyzacji w sferze wewnętrznej i zewnętrznej administracji publicznej wraz z wnioskami de lege ferenda
Analiza prawna na temat możliwości określenia obszarów
zastosowania procesów automatyzacji w sferze wewnętrznej i
zewnętrznej administracji publicznej wraz z wnioskami de lege
ferenda
29.07.2019 więcej
Publikacja ekspertyzy „Złota Setka” - analiza możliwości wdrożenia programu
Publikacja ekspertyzy „Złota Setka” - analiza możliwości
wdrożenia programu
22.07.2019 więcej
Ekspertyzy dotyczące standardów otwartości danych publicznych
Ekspertyzy dotyczące standardów otwartości danych publicznych
05.07.2019 więcej
Analiza ustawy Prawo telekomunikacyjne pod kątem możliwości uznania Brexitu za zmianę przepisów prawa skutkującą możliwością odstąpienia przez abonenta od umowy wraz z koniecznością zwrotu ulgi przyznanej przy zawarciu umowy, w przypadku braku akceptacji wprowadzanych zmian
Analiza ustawy Prawo telekomunikacyjne pod kątem możliwości
uznania Brexitu za zmianę przepisów prawa skutkującą
możliwością odstąpienia przez abonenta od umowy wraz z
koniecznością zwrotu ulgi przyznanej przy zawarciu umowy, w
przypadku braku akceptacji wprowadzanych zmian
05.06.2019 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się