2019-04-04

PODATEK OD USŁUG CYFROWYCH – PERSPEKTYWA POLSKA, UNIJNA I MIĘDZYNARODOWA

Na przestrzeni ostatnich kilku lat, zarówno na poziomie OECD, jak i na poziomie Unii Europejskiej, toczy się debata na temat celowości, możliwości oraz konsekwencji wprowadzenia nowego rodzaju podatku, tzw. podatku od usług cyfrowych. Geneza tego przedsięwzięcia wywodzi się z obserwacji, że współczesne systemy podatkowe bazują na zasadach opracowanych ok. 100 lat temu, kiedy prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium danego państwa, w większości przypadków, nierozłącznie wiązało się z konieczności posiadania obecności fizycznej w tym państwie. Czasy się jednak zmieniają i każdego roku powstają coraz to nowe modele biznesowe – bazujące na usługach cyfrowych świadczonych przez sieć Internet. Wskazuje się, że w wielu z takich modeli konsument – końcowy użytkownik – poprzez działania podejmowane w interfejsach cyfrowych, będąc źródłem i odbiorcą danych cyfrowych, stanowi źródło wartości ekonomicznej dla przedsiębiorstw takie usługi świadczących.

Załączniki

  PODATEK OD USŁUG C...WA KOLOCH.doc 3,08 MB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się