Lista artykułów

Nazwa artykułu
Potencjał Polskiej Gospodarki Cyfrowej (Data Economy) w odniesieniu i w oparciu o Cyfrowy Ekosystem Chińskiej Republiki Ludowej
Potencjał Polskiej Gospodarki Cyfrowej (Data Economy) w
odniesieniu i w oparciu o Cyfrowy Ekosystem Chińskiej Republiki
Ludowej
08.01.2018 więcej
Analiza diagnostyczna - Intesywność wykorzystania danych w gospodarce a jej rozwój
Przygotowanie ekspertyzy na temat znaczenia swobodnego przepływu
danych dla innowacyjności i potencjału rozwojowego polskiej
gospodarki
07.11.2017 więcej
Przygotowanie analizy brytyjskiego systemu G-Cloud pod kątem możliwości wdrożenia rozwiązań brytyjskich do polskiego systemu prawnego, w tym ewentualnych ograniczeń w zakresie takiego wdrożenia.
Przygotowanie analizy brytyjskiego systemu G-Cloud pod kątem
możliwości wdrożenia rozwiązań brytyjskich do polskiego
systemu prawnego, w tym ewentualnych ograniczeń w zakresie
takiego wdrożenia.
18.10.2017 więcej
Analiza utworzenia systemu płatności bezgotówkowych uiszczanych elektronicznie na rzecz jednostek sektora publicznego ("e- Płatności")
Analiza utworzenia systemu płatności bezgotówkowych
uiszczanych elektronicznie na rzecz jednostek sektora publicznego
("e- Płatności")
18.10.2017 więcej
Koncepcja realizacji projektu w działaniu 3.4 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
Koncepcja realizacji projektu w działaniu 3.4 Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa
17.10.2017 więcej
Ekspertyza dot. UMOWY NR 2/DKC/2017
Ekspertyza dot. UMOWY NR 2/DKC/2017
17.10.2017 więcej
Ekspertyza w zakresie wypracowania koncepcji działań umożliwiających tworzenie przyjaznego otoczenia prawnego na potrzeby realizacji działań w ramach POPC oraz opracowania modelu/analizy dla rozpoczęcia procesu cyfryzacji e-usług lub podnoszenia poziomu dojrzałości e-usług na potrzeby realizacji działań w ramach POPC
Ekspertyza w zakresie wypracowania koncepcji działań
umożliwiających tworzenie przyjaznego otoczenia prawnego na
potrzeby realizacji działań w ramach POPC oraz opracowania
modelu/analizy dla rozpoczęcia procesu cyfryzacji e-usług lub
podnoszenia poziomu dojrzałości e-usług na potrzeby realizacji
działań w ramach POPC
03.10.2017 więcej
Raport stanowiący realizację umowy nr 7/DSI/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r. nt. rezultatów wdrażania Programu Otwierania Danych Publicznych
Raport stanowiący realizację umowy nr 7/DSI/2016 z dnia 17
sierpnia 2016 r. nt. rezultatów wdrażania Programu Otwierania
Danych Publicznych
03.10.2017 więcej
Ekspertyza pt. wsparcie eksperckie dla Ministra Cyfryzacji w przygotowaniu dokumentacji umożliwiającej inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz tworzenia przyjaznego otoczenia prawnego w obszarze informatyzacji, niezbędnej do przeprowadzenia procesu cyfryzacji usług lub podnoszenia ich dojrzałości
Ekspertyza pt. wsparcie eksperckie dla Ministra Cyfryzacji w
przygotowaniu dokumentacji umożliwiającej inicjowanie i
prowadzenie działań na rzecz tworzenia przyjaznego otoczenia
prawnego w obszarze informatyzacji, niezbędnej do
przeprowadzenia procesu cyfryzacji usług lub podnoszenia ich
dojrzałości
03.10.2017 więcej
Opracowanie założeń inwentaryzacji geoportali infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce w układzie rodzajowym i przestrzennym
Opracowanie założeń inwentaryzacji geoportali infrastruktury
informacji przestrzennej w Polsce w układzie rodzajowym i
przestrzennym
28.09.2017 więcej