Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania

12

  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
1 20/MC/PN/2018 Świadczenie eksperckiej usługi informatycznej, w tym konsultacj... 2018-11-13 11:00 przetarg nieograniczony 2018-10-17 Zobacz
2 18/MC/US/18 Usługa ochrony osób i mienia oraz obsługa recepcji w budynku biur... 2018-10-15 11:00 usługi społeczne 2018-10-16 Zobacz
3 19/MC/PN/2018 Wykonanie instalacji hydrantowej w budynku Ministerstwa Cyfryza... 2018-10-11 10:30 przetarg nieograniczony 2018-10-11 Zobacz
4 17/MC/PN/2018 Organizacja wizyty szkoleniowo-studyjnej dotyczącej otwierania ... 2018-08-21 10:30 przetarg nieograniczony 2018-09-20 Zobacz
5 Informacja o zawarciu umów wykonawczych do umowy ramowej nr 2017/5/komputery brak przetarg nieograniczony 2018-09-17 Zobacz
6 16/MC/US/18 Organizacja i przeprowadzenie maksymalnie 135 szkoleń tematyczny... 2018-07-10 11:30 usługi społeczne 2018-08-24 Zobacz
7 6/MC/US/18 Przygotowanie, uruchomienie i prowadzenie 16 punktów warsztatowych... 2018-06-29 11:00 usługi społeczne 2018-08-02 Zobacz
8 Dostawa oraz wdrożenie systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi oraz dostaw... 2018-07-16 11:00 przetarg nieograniczony 2018-07-25 Zobacz
9 15/MC/PN/18 Przygotowanie oraz obsługa pod względem organizacyjnym i technicz... 2018-06-29 11:30 przetarg nieograniczony 2018-07-20 Zobacz
10 Przygotowanie oraz obsługa pod względem organizacyjnym i technicznym drugiej... 2018-06-18 11:30 przetarg nieograniczony 2018-06-20 Zobacz
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się