Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania

12

  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
1 29/MC/PN/19 Usługa wsparcia eksperckiego w zakresie wyceny pracochłonności us... 2020-01-22 12:00 przetarg nieograniczony 2020-01-22 Zobacz
2 35/MC/PN/18 Zawarcie umowy ramowej na świadczenie kompleksowych usług z zakre... 2019-02-12 11:00 przetarg nieograniczony 2020-01-16 Zobacz
3 27/MC/US/19 Opracowanie programu kursów oraz poprowadzenie Akademii Otwartych... 2019-12-17 12:00 usługi społeczne 2020-01-09 Zobacz
4 25/MC/PN/19 Przygotowanie i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej w in... 2019-10-30 12:00 przetarg nieograniczony 2020-01-07 Zobacz
5 24/MC/PN/19 Zaprojektowanie i przebudowa złączy elektrycznych wraz z wykonani... 2019-12-17 12:00 przetarg nieograniczony 2019-12-23 Zobacz
6 26/MC/PN/19 Remont 11 pomieszczeń sanitarnych w budynku przy ul. Królewskiej... 2019-11-26 12:00 przetarg nieograniczony 2019-12-18 Zobacz
7 22/MC/PN/19 Badanie wśród przedsiębiorców wielkości i charakterystyki rynku p... 2019-12-16 12:00 przetarg nieograniczony 2019-12-16 Zobacz
8 29/MC/DK/17 Przygotowanie strategii i realizację działań PR w ramach kampanii... 2018-02-15 11:30 dialog konkurencyjny 2019-11-28 Zobacz
9 20/MC/PN/19 Sporządzenie ekspertyzy w sprawie danych połączonych (Linked Data) 2019-11-14 12:00 przetarg nieograniczony 2019-11-20 Zobacz
10 34/MC/PN/18 Usługa wsparcia technicznego dla projektu Kronik@ 2019-03-28 11:00 przetarg nieograniczony 2019-04-17 Zobacz
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się