Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania

123

  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
11 35/MC/PN/18 Zawarcie umowy ramowej na świadczenie kompleksowych usług z zakre... 2019-02-12 11:00 przetarg nieograniczony 2019-03-25 Zobacz
12 32/MC/PN/18 Kompleksowe świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z dzierżaw... 2019-02-06 08:30 przetarg nieograniczony 2019-03-01 Zobacz
13 21/MC/PN/18 Kompleksowa usługa zapewnienia zasobów ludzkich z branży doradztw... 2019-01-14 11:00 przetarg nieograniczony 2019-01-16 Zobacz
14 28/MC/US/18 Świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Minister... 2019-01-15 11:30 usługi społeczne 2019-01-15 Zobacz
15 30/MC/PN/18 Przeprowadzenie specjalistycznych testów bezpieczeństwa (audyt) ... 2018-12-10 11:00 przetarg nieograniczony 2018-12-31 Zobacz
16 27/MC/US/18 Kompleksowa organizacja 3 konferencji pt. „Spotkania regionalne w... 2018-12-07 12:00 usługi społeczne 2018-12-21 Zobacz
17 33/MC/PN/18 Kompleksowa usługa obejmująca przesył/dystrybucję energii cieplne... 2018-12-14 11:00 przetarg nieograniczony 2018-12-18 Zobacz
18 20/MC/PN/2018 Świadczenie eksperckiej usługi informatycznej, w tym konsultacj... 2018-11-13 11:00 przetarg nieograniczony 2018-12-04 Zobacz
19 24_MC_PN_18 Kompleksowa usługa obejmująca przesył/dystrybucję energii cieplne... 2018-11-23 11:00 przetarg nieograniczony 2018-11-28 Zobacz
20 22/MC/PN/18 Zakup usługi Systemu Centralnego Wydruku na 24 miesiące 2018-11-20 11:00 przetarg nieograniczony 2018-11-21 Zobacz
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się