Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania

123

  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
11 BDG-WZP.263.22.2020 Usługa wsparcia eksperckiego w zakresie wyceny usług info... 2020-08-07 12:00 przetarg nieograniczony 2020-10-01 Zobacz
12 BDG-WZP.263.13.2020 Wykonanie adaptacji dwóch pomieszczeń na potrzeby magazyn... 2020-08-11 12:00 przetarg nieograniczony 2020-09-17 Zobacz
13 BDG-WZP.263.15.2020 Zakup urządzeń do podpisywania wniosków o wydanie paszpor... 2020-07-27 11:00 przetarg nieograniczony 2020-09-03 Zobacz
14 BDG-WZP.263.12.2020 Usługi utrzymania i wsparcia technicznego systemu finanso... 2020-07-20 11:00 przetarg nieograniczony 2020-08-07 Zobacz
15 BDG-WZP.263.14.2020 Badanie dotyczące diagnozy potrzeb podmiotów publicznych ... 2020-07-14 12:00 przetarg nieograniczony 2020-07-28 Zobacz
16 BDG-WZP.263.20.2020 Dostawa odnowienia wsparcia technicznego producenta dla l... 2020-07-07 12:00 przetarg nieograniczony 2020-07-24 Zobacz
17 BDG-WZP.263.11.2020 Dostawa oprogramowania wraz z licencjami niezbędnymi do b... 2020-06-29 11:00 przetarg nieograniczony 2020-07-23 Zobacz
18 BDG-WZP.263.19.2020 Sporządzenie analizy instytucjonalno-prawnej możliwości... 2020-07-17 12:00 usługi społeczne 2020-07-21 Zobacz
19 7/MC/US/20 Opracowanie i przeprowadzenie grywalizacji dla Pełnomocników ds. o... 2020-05-21 12:00 usługi społeczne 2020-06-17 Zobacz
20 2/MC/PN/20 Dostawa i wdrożenie licencji środowiska wirtualizacji, wraz z zape... 2020-05-14 11:00 przetarg nieograniczony 2020-05-27 Zobacz
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się