Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Sprawozdania z przyjmowania i załatwiania skarg, wniosków oraz petycji za rok 2017
Sprawozdania z przyjmowania i załatwiania skarg, wniosków oraz
petycji za rok 2017
04.04.2018 więcej
Petycja w sprawie zmiany prawa telekomunikacyjnego
Petycja w sprawie zmiany prawa telekomunikacyjnego
20.02.2018 więcej
Petycja w sprawie utworzenia rejestru numerów telefonów
Petycja w sprawie utworzenia rejestru numerów telefonów
04.12.2017 więcej
Petycja w sprawie zmiany przepisów dotyczących profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej
Petycja w sprawie zmiany przepisów dotyczących profilu
zaufanego elektronicznej platformy usług administracji
publicznej
27.09.2017 więcej
Informacja w sprawie petycji wielokrotnej dotyczącej publikowania rejestrów umów
Informacja w sprawie petycji wielokrotnej dotyczącej
publikowania rejestrów umów
20.09.2017 więcej
Petycja w sprawie wykluczenia z systemu ePUAP podmiotów, które zakończyły swoją działalność
Petycja w sprawie wykluczenia z systemu ePUAP podmiotów, które
zakończyły swoją działalność
07.08.2017 więcej
Petycja w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa użytkowników ePUAP
Petycja w sprawie podjęcia działań zmierzających do
wdrożenia mechanizmów poprawiających bezpieczeństwo
użytkowników poprzez wdrożenie HSTS, HPKP, XFO i innych na
ePUAP
21.07.2017 więcej
Petycja w sprawie uporządkowania bazy adresowej podmiotów publicznych w ePUAP
Petycja w sprawie uporządkowania bazy adresowej podmiotów
publicznych w ePUAP
14.07.2017 więcej
Petycja dotycząca zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością (Dz. U. poz. 1586)
Petycja dotycząca zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
6 grudnia 2013 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do
dysponowania częstotliwością (Dz. U. poz. 1586)
30.06.2017 więcej
1234