2020-08-25

Informacja w sprawie petycji wielokrotnej dotyczącej systemowego wsparcia instytucji kultury w narzędzia dopasowujące treści zamieszczanych w internecie informacji do wymogów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

I. Ogłoszenie o oczekiwaniu na dalsze petycje do dnia 24 września 2020 r.

 

W dniu 13 sierpnia 2020 r. do Ministerstwa Cyfryzacji wpłynęły 2 petycje zawierające propozycję podjęcia działań mających na celu systemowe wsparcie instytucji kultury poprzez stworzenie lub zakup koniecznych narzędzi dopasowujących treści zamieszczanych w internecie informacji do wymogów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848).

 

Petycje zostały wniesione przez dyrektorów miejskich ośrodków kultury. W dniach: 18, 20 i 21 sierpnia 2020 r. do Ministerstwa Cyfryzacji wpłynęły kolejne petycje z samorządowych instytucji kultury. Zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) w Ministerstwie Cyfryzacji zarządzono łączne rozpatrywanie petycji.

 

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o petycjach Minister Cyfryzacji ogłasza okres oczekiwania na dalsze petycje w powyższej sprawie do dnia 24 września 2020 r.

 

II. Petycja zostanie rozpatrzona do 27 listopada 2020 r.

 

            III. Odpowiedzi na petycję udzielono pismem z dnia 3 listopada 2020 r. 

 

 

Załączniki

  Petycja z dnia 13.08.2020 r..pdf 46,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odpowiedź na petyc...WCAG 2.0).DOC 116,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Odpowiedź na petyc...yginalna).DOC 117 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się