2017-03-21

Petycja dotycząca możliwości podpisywania ustaw obywatelskich na ePUAP

Petycja zawiera postulat podjęcia działań, które umożliwią składanie oraz podpisywanie obywatelskich projektów ustaw przez ePUAP/Profil Zaufany.

1.       Data złożenia: 8 marca 2017 r. 

2.       Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: Paweł Plata, Agnieszka Plata

3.       Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: petycja zostanie rozpatrzona do 19 maja 2017 r.

4.       Odpowiedzi wnoszącemu petycję udzielono pismem z 19 maja 2017 r.

Załączniki

  Petycje ws możliw... na ePUAP.pdf 191,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odpowiedź na petycję.pdf 77,78 KB (pdf) szczegóły pobierz