Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Sprawozdanie finansowe Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowego Instytutu Badawczego za 2020 rok
Sprawozdanie finansowe Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej
- Państwowego Instytutu Badawczego za 2020 rok
20.09.2021 więcej
Sprawozdanie finansowe Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego za 2020 rok
Sprawozdanie finansowe Instytutu Łączności - Państwowego
Instytutu Badawczego za 2020 rok.
13.08.2021 więcej
Sprawozdanie finansowe Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego za 2019 rok
Sprawozdanie finansowe Instytutu Łączności - Państwowego
Instytutu Badawczego za 2019 rok
27.08.2020 więcej
Sprawozdanie finansowe Centralnego Ośrodka Informatyki (COI) za 2019 rok
Sprawozdanie finansowe Centralnego Ośrodka Informatyki (COI) za
2019 rok
19.06.2020 więcej
Sprawozdanie finansowe EMAG za I kwartał 2019 r.
Sprawozdanie finansowe EMAG za I kwartał 2019 r.
23.09.2019 więcej
Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. - Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy
Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego za okres od 1
stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. - Instytut Łączności
Państwowy Instytut Badawczy
09.07.2019 więcej
Sprawozdanie finansowe NASK za 2018 r. oraz decyzje Ministerstwa Cyfryzacji
Sprawozdanie finansowe NASK za 2018 r. oraz decyzje Ministerstwa
Cyfryzacji
28.06.2019 więcej
Sprawozdanie finansowe Instytutu Łączności za 2018 r. oraz decyzje Ministerstwa Cyfryzacji
Sprawozdanie finansowe Instytutu Łączności za 2018 r. oraz
decyzje Ministerstwa Cyfryzacji
28.06.2019 więcej
Sprawozdanie Finansowe za rok 2018 Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Sprawozdanie Finansowe za rok 2018 Instytut Technik Innowacyjnych
EMAG.
21.06.2019 więcej
Sprawozdanie finansowe za rok 2018 - Centralny Ośrodek Informatyki
Sprawozdanie finansowe za rok 2018 - Centralny Ośrodek
Informatyki
13.05.2019 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się